Tom 58 (2014)

OiRwP58_coverKup teraz!

Spis treści

Artykuły

 • Szymon Brzeziński, Ostatni „król przyrodzony”. Jan Zygmunt Zapolya w literaturze siedmiogrodzkiej lat siedemdziesiątych wieku XVI
 • Jaśmina Korczak‑Siedlecka, Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce
 • Urszula Augustyniak, „Wolę mieć religionem frigidam niż nullam”. Jerzy i Krzysztof Zbarascy wobec rekatolicyzacji i zmiany systemu rządów w Rzeczypospolitej za Zygmunta III Wazy
 • Mariola Jarczykowa, Krzysztofa Dorohostajskiego zabawy Muzom poświęcone

Materiały

 • Arkadiusz Wagner, Wolumin z księgozbioru Mikołaja Korycińskiego z rękopiśmiennym fragmentem tekstu Filipa Melanchtona
 • Małgorzata Pęgier, Zjawiska niezwykłe i nadprzyrodzone w Kronice Stefana Ranatowicza (1617‑94) oraz ich rola w spojrzeniu na historię

Polemiki i dyskusje

 • Maciej Ptaszyński, O znakach kościoła i ich znaczeniu. Polemika z Kazimierzem Bemem

Artykuły recenzyjne

 • Maciej Ptaszyński, „Grzeczny dysydent”? O pracy Dariusza M. Bryćko, The Irenic Calvinism of Daniel Kałaj (d. 1681). A Study in the History and Theology of the Polish‑Lithuanian Reformation
 • Mariusz Dobkowski, Średniowiecze bez katarów? Najważniejsze nurty w bieżącej dyskusji na temat dysydencji katarskiej

Recenzje i omówienia

 • Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Össel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500‑1721 (Wojciech Kriegseisen)
 • Reden und Schweigen über religiöse Differenz. Tolerieren in epochenübergreifender Perspektive (Wojciech Kriegseisen)
 • Thomas Frenz, Abkürzungen. Die Abbreviaturen der lateinischen Schrift von der Antike bis zur Gegenwart; Jan Węcowski, Słownik skrótów łacińskich (Krzysztof R. Prokop)
 • Maria Maślanka‑Soro, Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit (Jolanta Dygul)
 • Małgorzata Borkowska, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej (Krzysztof R. Prokop)
 • Mirosław Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI‑XVIII w.) (Marta Wojtkowska‑Maksymik)
 • Kazimierz Bem, Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa. Powstanie, rozwój i rola Holenderskiego Kościoła Reformowanego w XVI i XVII wieku (Andrzej Borowski)
 • Amos Komenský, Opera omnia (Henryk Gmiterek)
 • Przemysław Piotr Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587‑1618 (Henryk Wisner)
 • Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581‑1776) (Barbara Przybyszewska‑Jarmińska)
 • Piotr Michalik, Stosunki polityczno‑wyznaniowe w XVII‑wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju tej kolonii (Piotr Robak)
 • Christians and the Non‑Christian Other (Krzysztof Bielecki)
 • „Archiv für Reformationsgeschichte” (Jaśmina Korczak‑Siedlecka, Kamil Suchecki)
 • „Rinascimento”, Seconda Serie, t. LII, 2012 (Danilo Facca)
 • „The Hungarian Historical Review” (Szymon Brzeziński)

Kronika

 • The Renaissance Society of America Annual Meeting (New York City, 27‑29 marca 2014 r.) (Valentina Lepri)
 • XXVII Międzynarodowy Kongres Comicoe tragico nella vita del
  Rinascimento (Chianciano Terme – Pienza,17‑19 lipca 2014 r.) (Jean‑Louis Charlet)
 • International RefoRC Colloquium Reformed Majorities and Minorities: Confessional Boundaries and Contested Identities (Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski, 22‑24 września 2014 r.) (Michał Choptiany)
 • Underground and Across the Channel. Wydawnictwa i publikacje drugiego obiegu w nowożytnej Anglii i Polsce (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Pałac biskupa Erazma Ciołka, 24‑26 września 2014 r.) (Jolanta Rzegocka)

 

Tom 57 (2013)

OiRwP56_cover

Kup Teraz

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Anna Kalinowska (Warszawa), Rzeczpospolita Obojga Narodów we wczesnych angielskich publikacjach prasowych (1620-1642)
 • Maciej Ptaszyński (Warszawa), Polska tolerancja czy początki oświecenia? Jonasz Szlichtyng (1592-1661) jako teolog „drugiej reformacji”
 • Karsten Holste (Halle-Wittenberg), Konkurencyjne koncepcje przestrzeni. Różnorodność wyznaniowych i politycznych geografii w niemieckojęzycznej publicystyce z czasu tumultu toruńskiego w 1724 roku

DYSKUSJE i PROPOZYCJE

 • Urszula Augustyniak (Warszawa), Antyklerykalizm szlachecki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako problem badawczy
 • Kazimierz Bem (Marlborough, MA), Ustroje kościołów ewangelicko-reformowanych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII wieku
 • Janusz Ziembiński (Katowice), Manu propria. Wpis Olbrychta Karmanowskiego do Liber amicorum Andrzeja Lubienieckiego

PRZEKŁADY z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH

 • Erazm z Rotterdamu, List do Jodoka Jonasa (Ep. 1211), przełożyła i przypisami opatrzyła Małgorzata Pęgier

ARTYKUŁY RECENZYJNE

 • Marta M. Kacprzak (Warszawa), Mikołaj Rej między katolicką parafią a księgozbiorem ewangelika (na marginesie książki Pawła Stępnia Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w „Figlikach” Mikołaja Reja)
 • Wojciech Kriegseisen (Warszawa), O pożytku z ujęć porównawczych. W związku z książką Damiena Tricoire, Mit Gott rechnen. Katholische Reform und politisches Kalkül in Frankreich, Bayern und Polen‑Litauen

RECENZJE

 • Roman Sosnowski, con la collaborazione di jadwiga Miszalska e Magdalena Bartkowiak-Lerch, Manoscritti italiani della collezione berlinese conservati nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia (sec. XIII‑XVI), Jadwiga Miszalska, con la collaborazione di Roman Sosnowski e Magdalena Bartkowiak-Lerch, Manoscritti italiani della collezione berlinese conservati nella Biblioteca Jagellonica di Cracovia (sec. XVII‑XIX) (Katarzyna Dybeł)
 • Konrad Kuczara, Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585‑1621)(Tomasz Kempa)
 • Odpowiedź Konrada Kuczary na recenzję T. Kempy książki Grecy w Kościołach Wschodnich w Rzeczypospolitej (1585–1621)
 • Krzysztof Koehler, Boży Podżegacz. Opowieść o Piotrze Skardze (Iwo Hryniewicz)
 • Danuta Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia (Piotr Paluchowski)

KRONIKA

 • XXV Międzynarodowa Konferencja Pio II e l’epistolografia del Rinascimento (Chianciano-Terme – Pienza, 18-20 lipca 2013 r.) (Jean‑Louis Charlet)

AUTORZY TOMU

Tom 56 (2012)

OiRwP56_cover_webKup teraz!

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Anna Grześkowiak–Krwawicz (Warszawa), Rzeczpospolita — pojęcie i idea w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rekonesans
 • Mirosława Hanusiewicz–Lavallee (Lublin), Okrucieństwo kacyrskie przeciw katolikom w Anglijej, czyli polski głos w sporze o męczeństwo
 • Janusz Ziembiński (Katowice), „Łódź wiary prawdziwej”. Wyznaniowe oblicze Pieśni pokutnych Olbrychta Karmanowskiego
 • Tomasz Lawenda (Lublin), Ironia, tragizm i tajemnica Boga w dramacie biblijnym Jephtes George’a Buchanana — Jana Zawickiego
 • Mariola Jarczykowa (Katowice), Kultura oratorska w kręgu Radziwiłłów birżańskich. Nieznane mowy Piotra Kochlewskiego i Salomona Rysińskiego
 • Dawid Nowakowski (Łódź), Hermetyczna wizja zbawienia. Lodovico Lazzarelli (1447–1500) na tle kultury włoskiego odrodzenia

MATERIAŁY

 • Wioletta Pawlikowska–Butterwick (Poznań), Księgozbiór biblioteki katedralnej w Wilnie z końca XVI w.
 • Margarita A. Korzo (Moskwa), Jeszcze raz w sprawie nieznanego tłumaczenia Jana Kalwina w Polsce

POLEMIKI I DYSKUSjE

 • Maciej Ptaszyński (Warszawa), O ustroju kościoła. Uwagi na marginesie edycji Akt synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637
 • Dariusz Chemperek (Lublin), Malachitowa antologia. Refleksje edytorskie o antologii poezji XVI–XVIII wieku Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle zbiorów polskojęzycznej poezji dawnej

RECENZJE

 • Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, red. nauk. Alina Nowicka–Jeżowa (Anna Nowicka–Struska, Urszula Kowalczuk)
 • Jerzy J. Kolarzowski, Idea praw jednostki w pismach braci polskich. U narodzin nowożytnej koncepcji praw człowieka (Maciej Ptaszyński)
 • Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku (Elżbieta Zwolińska)
 • Donato Giannotti, Della Repubblica fiorentina, a cura di Théa Stella Picquet (Marta Wojtkowska–Maksymik)
 • Magda Teter, Sinners on trial. Jews and sacrilege after the Reformation (Wojciech Kriegseisen)
 • Gottfried Schramm, Polska w dziejach Europy Środkowej. Studia (Janusz Małłek)
 • Budowanie mostów. Daniel Ernest Jabłoński w Europie wczesnego Oświecenia (Janusz Małłek)

LIST DO REDAKCJI

KRONIKA

 • Międzynarodowa Konferencja Roma pagana e Roma cristiana nel Rinascimento (Chianciano Terme — Pienza, 19–21 lipca 2012) (Jean–Louis Charlet)

IN MEMORIAM

 • Adam Karpiński (1952–2011) (Mirosława Hanusiewicz–Lavallee)

AUTORZY TOMU

 

Tom 55 (2011)

Kup teraz

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Margarita A. Korzo (Moskwa), Przyczynek do roli druków bazylejskich w XVI–wiecznym piśmiennictwie ewangelickim Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • Marta M. Kacprzak (Warszawa), Z refleksji mariologicznej doby reformacji. Trzy nauki na dzień Nawiedzenia Maryi Panny: Rej — Wujek — Skarga
 • Jarosław Bedyniak (Lublin), Opatrzność i wróg. O Janie Zawickim i jego tragedii Jeftes
 • Jacek Głażewski (Warszawa), Lekcja retoryki doktora Markolfa. Uwagi na temat oralności i piśmienności w kulturze staropolskiej (na przykładzie dzieła Jana z Koszyczek)
 • Barbara Niebelska–Rajca (Lublin), Poeta imitatore czy poeta facitore? Późnorenesansowe włoskie dyskusje o mimesis
 • Danilo Facca (Warszawa), Problem przyczynowości nieruchomego poruszyciela u niektórych arystotelików schyłku XVI wieku
 • Wojciech Ryczek (Kraków), Divina magistra logica. Bartłomiej Keckermann jako historyk logiki
 • Dorota Żołądź–Strzelczyk (Poznań), „Jako by mogli być wychowywani młodzieńcy, z których by potem byli słudzy Kościoła Bożego”. O wychowaniu w domach ministrów i ordynowaniu na synodach Jednoty Braci czeskich w Wielkopolsce
 • Anna Kalinowska (Warszawa), Kolekcja George’a Thomasona (1640–1660). Historia, zawartość i znaczenie
 • Rita Mazzei (Florencja), Edycje florenckie i lukańskie w krakowskiej bibliotece w XVII wieku

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Zygmunt Szultka (Szczecin), Inne spojrzenie na luterańskie duchowieństwo Pomorza zachodniego w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku (na marginesie pracy Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu…)
 • Maciej Ptaszyński (Warszawa), „Na wschód od Góry chełmskiej”. Odpowiedź na recenzję Zygmunta Szultki

PRZEKŁADY

 • Flavio Biondo, Rzym odbudowany (II.61–83), przełożyła i wstępem opatrzyła Weronika Sygowska–Pietrzyk (Warszawa)
 • Filip Beroaldo Starszy, Deklamacja filozofa, lekarza, mówcy spierających się o pierwszeństwo, przekład zbiorowy do druku przygotował, przypisy źródłowe uzupełnił Michał Czerenkiewicz (Warszawa), wprowadzeniem opatrzył Juliusz Domański (Warszawa)

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

 • Il Rinascimento italiano e l’Europa, t. V: Le scienze, a cura di Antonio clericuzio e Germana Ernst; t. VI: Luoghi, spazi, architetture, a cura di Donatella calabi e Elena Svalduz (Jan Ślaski)
 • Reformacja w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej, 1: Reformacja w dawnej Rzeczpospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, red. Piotr Wilczek (Edmund Kizik)
 • Studia nad reformacją, pod redakcją Elżbiety Bagińskiej, Piotra Guzowskiego, Marzeny Liedke (Wojciech Kriegseisen)
 • Wojciech Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo — kościół między reformacją a oświeceniem (Gabriela Wąs)
 • Darius Petkūnas, Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries (Margarita A. Korzo)
 • Paul Botley, Learning Greek in Western Europe, 1396–1529. Grammars, Lexica, and Classroom Texts (Włodzimierz Olszaniec)
 • Giuseppe L. Coluccia, Basilio Bessarione. Lo spirito greco e l’Occidente (Maria Jakubowska)
 • Battista Spagnoli Mantovano Adolescentia, Studio, edizione e traduzione a cura di Andrea Severi (Théa Picquet)
 • Rinuccio Aretino, Penia, a cura di Ludovica Radif, prefazione Antonio Stäuble (Mirosław Lenart)
 • Vladimir Urbanek, Eschatologie, Vĕdĕní a Politika; Příspĕvek k dĕjinăm myšlení pobĕlohorského exilu (Marta Urbańska)
 • Andrzej Dębowski, Utwory zebrane, wyd. Maria Wichowa (Mikołaj Szymański)

AUTORZY TOMU