Podręcznik programu „Chronimy dzieci” Fundacji Dzieci Niczyje

Dla Fundacji Dzieci Niczyje wykonaliśmy projekt podręcznika dla realizatorów programu „Chronimy dzieci”. Cały podręcznik można pobrać stąd.

Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie

okładka książkiJan Mironczuk
Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku

W ciągu dwóch tysięcy lat dziejów chrześcijaństwa pojawiały się w jego obrębie stanowiska odwołujące, w swojej ocenie, do wiary czystej i żywej. W zależności od kondycji Kościoła, a także uwarunkowań społecznych, politycznych i gospodarczych, stanowiska te zyskiwały określone poparcie, w efekcie czego powstawały społeczności pewnego radykalizmu religijnego, który miał na celu urzeczywistnianie wskazanej wiary czystej i żywej.

Kup teraz

Norwid – Conrad

okładka książki

Karol Samsel:
Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu

 

Epika Norwida i epika Conrada są ekspresją inności rozumianej jako „inność podwójnego wykluczenia”: inność emigracyjna i inność językowa. Obaj pisarze pozostają lingwoeskapistami kreującymi nowoczesną „mowę wygnańczą” jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, „mowę”, która stanie się później wzorcem dla Witolda Gombrowicza tworzącego Trans‐Atlantyk. Ta podwójna, zhybrydyzowana Norwidowsko‐Conradowska epika rodzi się z negatywizmu, wyrasta bowiem z zaprzeczenia wyrażonego względem najżywotniejszych kategorii romantyzmu: indywidualizmu, wallenrodyzmu i walterskotyzmu

Kup teraz

Pamięć i odpowiedzialność

okładka książki

Książka wydana w koedycji z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego

Koncepcja i redakcja:
Eugeniusz Smolar
Współpraca: Anna Geller

Książka stanowi zbiór oryginalnych artykułów oraz wypowiedzi uczestników konferencji „Jan Karski – pamięć i odpowiedzialność”, zorganizowanej w 100-lecie J. Karskiego w listopadzie 2014 r. w Warszawie przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego i Muzeum Historii Polski. Konferencja i książka zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kup teraz

Deskrypcje nieokreślone

okładka książki

Deskrypcje nieokreślone to wyrażenia tradycyjnie analizowane przy użyciu kwantyfikacji egzystencjalnej, takie jak jakiś (pewien) człowiek czy niektórzy ludzie.
Jak zaobserwowano, deskrypcje nieokreślone w niektórych wystąpieniach zachowują się na wzór standardowych wyrażeń kwantyfikatorowych (takich jak każdy mężczyzna, większość kobiet); w innych zaś – upodabniają się do wyrażeń referencyjnych (takich jak Jan, Maria). Teoria kwantyfikatorów uogólnionych, która w latach 70./80. stała się dominującym podejściem do kwantyfikacji w języku naturalnym, okazała się niewystarczająca do modelowania nietypowych quasi-referencyjnych własności zasięgowych i anaforycznych (dynamicznych) deskrypcji nieokreślonych.

Kup teraz

Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku

buw

Czy możemy mówić o wspólnej teorii rysunku i grafiki, wspólnej metodologii i metodzie? Czemu służy i czy w ogóle jest potrzebna krytyczna teoria, a zwłaszcza krytyczna terminologia grafiki i rysunku? W ostatnich dziesięcioleciach XX w. badania nad rysunkiem i grafiką, wpisane w ogólną teorię i metodologię historii sztuki, rozwinęły się bardzo dynamicznie…

Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka (praca zbiorowa, red. nauk. Jolanta Talbierska)

Kup teraz

Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę

karski_300Można wskazać na wiele aspektów dziedzictwa Jana Karskiego, niemniej do najważniejszych należy tak z pewnością bliska mu moralna i polityczna wytyczna sformułowana w koncepcji przyjętej w 2005 r przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Responsibility to Protect, czyli odpowiedzialności za ochronę ludności cywilnej przed najcięższymi, masowymi zbrodniami, jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy czystki etniczne.

Książka została wydana z inspiracji i we współpracy z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego.

Kup teraz

Nowe projekty ze Studia Graficznego Semper

Na zlecenie Warszawskiej Organizacji Turystycznej oraz Warsaw Convention Beurau wykonaliśmy katalog stołecznych obiektów konferencyjnych (proj. Anna Światłowska) i warszawskie foldery obcojęzyczne (proj. Anna Lipińska).

katalog_wcb_cover

ita_eng_folders

 Zobacz więcej…

ZDZIWIENIE / OCZEKIWANIE / BEZCZYNNOŚĆ

wolinskaAnna Wolińska

ZDZIWIENIE / OCZEKIWANIE / BEZCZYNNOŚĆ
estetyka wobec nadmiaru

Książkę wyróżnia osobiste, pełne pasji podejście Autorki do tematu pewnego typu postawy recepcyjnej, która zostaje określona jako doświadczenie nadmiaru. Filozoficzna, oryginalna interpretacja problemu jest ufundowana na wielowątkowo prowadzonej, miejscami błyskotliwej analizie literatury z zakresu estetyki filozofii, filozofii sztuki, literatury: badanie problemu z punktu widzenia jednej wybranej tradycji filozoficznej – jednoperspektywiczne spojrzenie – uważa bowiem Autorka za niewystarczające w uzasadnieniu hipotezy o roli kategorii nadmiaru. Uzyskane instrumenty badawcze znajdują zastosowanie w analizie wewnętrznej dynamiki doświadczenia nadmiaru. Jest to interpretacja ukazująca filozoficzną odwagę w budowaniu hipotez i konsekwencję w sposobie ich uzasadniania.

kup teraz

 

Granice poznania estetycznego

Piotr Schollenberger
Granice poznania doświadczenia estetycznego

Analizowane w tej książce koncepcje Maurice Merleau-Ponty’ego, Mikela Dufrenne’a, Jean-Luca Mariona skupione są wokół projektu estetycznego powrotu „do rzeczy samych”. Powrót do bezpośrednio danej naoczności, która nie kulminuje w pojęciu, a więc zwrot ku receptywności, musi się jednak skonfrontować z pytaniem: jak mówić o tym, co poprzedza dyskurs?

Autor pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się fenomenologią, estetyką i teorią sztuki.
kup teraz

Ela Sidi

 

elasidi_portretPolecamy ciekawy artykuł naszej autorki Eli Sidi w grudniowym (13 XII 2014) Magazynie Świątecznym GW (w wersji papierowej na stronach 26-27).

Oto stosowny link. W naszej oficynie ukazała się jej książka Biała cisza. Gratulujemy też prestiżowej nagrody.

 

 

O antydyskryminacji w Sejmie

28 i 29 listopada 2014 r. odbyła się w Sejmie konferencja pt. „Jan Karski. Człowiek i historia. Wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce”. Oranizatorami wydarzenia były: Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego oraz Humanity in Action Polska, a my obsługiwaliśmy konferencję w zakresie fotografii i przygotowania materiałów drukowanych. Oto kilka zdjęć z tej imprezy (fot. Jarek Zuzga):

XXIII Targi Książki Historycznej zakończone

Targi zakończyły się w niedzielę 30 listopada. Zainteresowanie było rekordowe!

23TKH_1

Nasze stoisko (o magicznym numerze 44) było oblężone przez cztery dni. Zapraszamy za rok!

23TKH_2

 

Mieczysław Niedziałkowski

piskala_mKamil Piskała

Mieczysław Niedziałkowski – początki politycznej działalności i kształtowanie światopoglądu (1893‐1918)

Był bez wątpienia jedną z najwybitniejszych osobowości na scenie politycznej Drugiej Rzeczypospolitej. Jak ujmował to Bernard Singer, uchodził wówczas za „ozdobę i skarb” PPS. Prezentowana książka poświęcona jest jednak mniej znanemu aspektowi biografii M. Niedziałkowskiego, czyli okresowi młodzieńczemu i aktywności politycznej z lat poprzedzających odzyskanie niepodległości.

kup teraz

Buntownicy tamtych lat. Debata o Allenie Ginsbergu

Co dziś zostało z awangardy drugiej połowy XX stulecia?

ginsberg_plakat_m

Debata o Allenie Ginsbergu, prekursorze hipisowskiej kontrkultury, połączona z promocją nowości wydawniczych:

Andrzej PietraszAllen Ginsberg w Polsce (Wydawnictwo Naukowe Semper) i Allen Ginsberg „Listy” (Wydawnictwo Czarne).

22 pażdziernika 2014 r, godz. 18:00

Stacja Muranów, ul. Andersa 13, Warszawa

Udział biorą: Piotr Bratkowski (Newsweek Polska), Mirosław Pęczak (Polityka) i Andrzej Pietrasz (autor).
Moderatorka: Agnieszka Lipińska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych).

ZAPRASZAMY!

Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

40891876Urszula Augustyniak
Testamenty ewangelików reformowanych
w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Wydanie II poprawione i rozszerzone
Wydawnictwo Naukowe Semper
Warszawa 2014

kup teraz

ISBN 978-83-7507-285-3
Format B5, s. 300, il. 32, bibliografia, indeks miejscowości, indeks osób

Prof. zw. Urszula Augustyniak jest historykiem epoki nowożytnej, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej, wojskowości i stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1. połowie XVII stulecia. Opublikowała m.in. monografie naukowe: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981); Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989); Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999); Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (2001); W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004); Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów (2013); podręcznik akademicki Historia Polski 1572-1795 (2008) oraz edycje źródłowe: „Spisek orleański” w latach 1626-1628 (wraz z W. Sokołowskim; 1990) i Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim (wydanie pierwsze 1992, wydanie drugie 2014).

Kazimierz Twardowski: Myśl, mowa i czyn. Cz. 2

twardowski_2_mKazimierz Twardowski

Myśl, mowa i czyn

Część II
red. Anna Brożek i Jacek Jadacki

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-171-9
format B5, s. 550, ilustr., bibliografia, skorowidz imienny

Kup teraz!

Wybór zawiera w zasadzie wszystkie i tylko pisma polskie Kazimierza Twardowskiego, które zostały opublikowane za jego życia lub po śmierci, ale nie znalazły się dotąd w żadnym wydanym tomie zbiorowym jego prac ani nie stanowią jego samodzielnych pozycji książkowych – przy czym pisma te drukowane są tu w całości i we wszystkich dostępnych wersjach.

„Cała rzeczywistość dla Chrystusa”

kuyper_mMateusz Wichary

Cała rzeczywistość dla Chrystusa”
Abraham Kuyper (1837-1920) jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej

Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN 978-83-7507-166-5
B5, s.185, diagram, bibliografia, indeks osób

Kup teraz!

 

Abraham Kuyper (1837‐1920), holenderski działacz polityczny i teolog ewangelicko‐reformowany; od 1879 lider chrześcijańsko‐demokratycznej Partii Antyrewolucyjnej; od 1880 profesor Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie; 1901‐1905 premier Królestwa Holandii; sformułował społeczną naukę Kościoła w oparciu o ortodoksyjny kalwinizm; wywarł silny wpływ na kształt współczesnej rzeczywistości społecznej i politycznej w Holandii, a po II wojnie światowej także w innych krajach, np. w Republice Korei. Przygotował naukową edycję dzieł wszystkich polskiego reformatora Jana Łaskiego (młodszego).

Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej


ivanuk_mStepan Ivanyk
Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-161-0
format B5, s. 224, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

Kup teraz!

Tematyka poruszana w książce Stepana Ivanyka wpisuje się w badania dotyczące jednej z najważniejszych polskich formacji intelektualnych w XX wieku – Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Autor analizuje jej fenomen z perspektywy, której dotychczas nie uwzględniali badacze tego zagadnienia, chodzi tu mianowicie o wielokulturowy charakter Lwowa, będącego kolebką Szkoły. Uzasadniając główną hipotezę pracy, której istotą jest założenie przynależności do Szkoły wielu czołowych przedstawicieli ukraińskiej myśli filozoficznej, działających w przedwojennej Galicji, autor przedstawia obraz ważnych wydarzeń w historii współpracy polskiej i ukraińskiej myśli filozoficznej. Ponadto książka umożliwia spojrzenie na Szkołę w szerszej perspektywie, jako na zjawisko o charakterze wielokulturowym.

czytaj dalej

Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989

czarkowska_mAgnieszka Czarkowska
Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-295-2
format B5, s. 220, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

Kup teraz!

Książka stanowi monograficzne studium istotnego zjawiska w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989, czyli paraboliczności ówczesnych powieści i eseistyki. Chodzi tu o szczególną dwupoziomową konstrukcję wpisaną w naturę powstających wówczas dzieł, dzięki której traktowały one nie tylko o historii, ale stanowiły również zakamuflowany komentarz do rzeczywistości, w której powstawały, czyli do okresu PRL. Wybrane teksty Władysława Lecha Terleckiego, Hanny Malewskiej, Kazimierza Brandysa, Pawła Jasienicy czy Jarosława Marka Rymkiewicza zostały w książce poddane wielopoziomowym interpretacjom pokazującym, że parabola posiada jednocześnie oblicze polityczne i filozoficzne. Książka stanowi zatem interesującą pozycję dla znawców literatury, ale także dla nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich miłośników współczesnej prozy historycznej.

czytaj dalej