Poezja pasyjna XVII wieku

Zieba_okladka_m

Adam Zięba

Inspiracje ewangeliczne w poezji pasyjnej XVII wieku

Książka o modyfikacjach tekstu kanonicznych Ewangelii w literaturze pasyjnej, dokonywanych na różnych poziomach utworów, np. konstrukcji, narracji, faktografii, symboliki, metaforyki, stylu. Metodą interpretacji jest hermeneutyka, szczególnie hermeneutyka filozoficzna.

kup teraz wersję papierową
kup teraz e-book

Darwinizm a metaetyka

kuzniar_m

Adrian Kuźniar

Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich
w metaetyce

Co wynika z założenia, że przynajmniej niektóre nasze przekonania moralne są skutkami procesu ewolucji biologicznej?

kup teraz

Księga jubileuszowa

jjj_ksiega

Myśli o języku, nauce
i wartościach

Seria druga

Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin

pod redakcją Anny Brożek, Alicji Chybińskiej, Mariusza Grygiańca
i Marcina Tkaczyka

kup teraz

 

Pozytywizm XX wieku

gloger_mMaciej Gloger

Pozytywizm XX wieku

Od pracy organicznej do nowoczesnej świadomości narodowej

Tradycja pozytywistyczna w Polsce jest mało znana, często pomijana w dyskusjach o naszej współczesności lub traktowana marginesowo, stereotypowo i powierzchownie.
Książka jest próbą restytuowania pozytywistycznej tradycji dla współczesnych Polaków, wskazania ciągle żywych inspiracji mogących wpływać na jakość naszego życia, funkcjonowanie i rozwijanie polskiego organizmu społecznego, polskiej cywilizacji.

kup teraz

Publicystyka pozytywizmu polskiego

publicystyka_m Publicystyka kulturalna wczesnego pozytywizmu polskiego

Antologia

Wstęp: Tomasz Sobieraj
Wybór, opracowanie i komentarze: Marta Barańska i Tomasz Sobieraj

Z wielu manifestów programowych oraz z publicystyki wczesnego pozytywizmu emanowała optymistyczna wiara w sens historii, w możliwość kształtowania losu jednostkowego i zbiorowego, w lepszą przyszłość polskiego społeczeństwa.

Kup teraz

Przyrodoznawstwo a humanistyka

miedzy_przyrodoznawstwem_m

Między przyrodoznawstwem a humanistyką

Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu

(pod redakcją Macieja Glogera i Tomasza Sobieraja)

Model kultury polskiej, stworzony i propagowany przez pozytywistów, miał spełniać funkcje pragmatyczne, oddziałując na przeorientowanie świadomości kulturowej rodaków, co znajdowało swój wyraz w naukach humanistycznych.

Kup teraz

Brudnopis Warszawski 3.0

brud_okl_72_m„Brudnopis warszawski” 3.0 — wersja zmieniona!

Notes, w którym pisze się (i rysuje) na specjalnie przygotowanych zdjęciach Warszawy. To fotografie z dużą ilością tła.

Każde zdjęcie ukazuje ciekawy kawałek stolicy i jest opisane na końcu notesu w dwóch językach — po polsku i po angielsku.

Kup teraz

Koty wielkiego miasta

koty6_72

 

Śpią na staromiejskich murach, wygrzewają się na dachach kamienic, przemykają po podwórkach, skaczą po płotach. Koty są stałym elementem miejskiego krajobrazu.

„Koty Wielkomiejskie” — podstawki korkowe. Komplet 6 sztuk w pudełku.

Kup teraz!

Liberalny kwakryzm

kwakrzy_liberalny

Zbigniew Kaźmierczak:
Liberalny kwakryzm jako model współczesnej religijności

Kup teraz!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 21 października 2016. Konferencja „Kazimierz Twardowski: Mistrz i Nauczyciel — w 150-lecie urodzin”. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

bydg_600

Antoni Mączak: Klientela

klientela_300Antoni Mączak:
Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI-XVIII w.

Od wielu lat jesienią studenci wielu kierunków (politologia, historia, socjologia i in.) poszukują tej książki.

U nas jest zawsze dostępna, gdyż jesteśmy wydawcami tego dzieła od pierwszego, legendarnego wydania z 1994 roku.

Kup teraz

Antonia Rosminiego personalistyczna koncepcja prawa

baranski_mMichał Barański:
Antonia Rosminiego personalistyczna koncepcja prawa

Studium na temat personalistycznej koncepcji prawa Antonia Rosminiego — włoskiego filozofa, teologa, duchownego, żyjącego w latach 1797-1855, beatyfikowanego przez papieża Benedykta XVI w 2007 roku.

Michał Barański (ur. 8.04.1976 w Ostrowcu Świętokrzyskim) — adwokat, doktor nauk prawnych, autor prac z zakresu filozofii i filozofii prawa.

kup teraz

Lexikon der Protestanten im 16. Jahrhundert

ziaja

Georg Ziaja: Lexikon der bedeutendsten Protestanten in Polen-Litauen im 16. Jahrhundert.

Jetzt kaufen!

Die Publikation wurde gefördert durch den Verein Evangelische Diaspora e.V. in Leipzig.

Lexikon beinhaltet Biogramme von 80 wichtigen „Andersgläubigen“ der Rzeczpospolita, die hauptsächlich in Großpolen, Kleinpolen und in Litauen gewirkt haben.

Georg Ziaja, geboren in Krakau, lebt in Bonn. Studium der Osteuropäischen Geschichte, Geographie und Slavistik in Köln, Bonn, Freiburg und Frankfurt am Main. Magisterarbeit über Buchdruck und Reformation in Polen.

Instytut Historii PAN 28 czerwca 2016 r.

Migawki z promocji książki Kazimierza Bema Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815‐1939.


pastorzy_1


pastorzy_3


pastorzy_4


pastorzy_6

Kazimierz Bem w Polsce

bem_plakat_internet

 

28 czerwca 2016 (wtorek) o godz. 17 odbędzie się spotkanie autorskie i promocja książki ks. dr. Kazimierza Bema Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych. Impreza odbędzie się w pięknej sali im. Lelewela w Instytucie Historii PAN w Warszawie, w uroczej kamienicy na Rynku Starego Miasta.

Promocja książki w Krakowie odbędzie się 29 czerwca (środa) o godz. 18 w siedzibie Diakonii Parafii Ewangelickiej (ul. Grodzka 62).

Zapraszamy! Książkę można nabyć również na obu spotkaniach.

Szczegółowy opis książki

Wolna wola i użyteczność

wolna_wola_300Wacław Janikowski:

Wolna wola i użyteczność. Podstawy etyki utylitaryzmu preferencji

Chcenie, czyn, decyzja, racja, siła woli, wysiłek, poczytalność, niepoczytalność, psychopatia, pilność, opanowanie, samokontrola, samoregulacja — to tylko niektóre aspekty, uwarunkowania i atrybuty wolnej woli.

kup teraz

Fredro — Norwid: panel dyskusyjny

fredro_norwid_internet

Minnesang

okładka ksiazki

MINNESANG
Niemiecka średniowieczna pieśń miłosna

Wydanie drugie rozszerzone
z 36 barwnymi miniaturami
Kodeksu Manesse.

Przełożył z języka
średnio-wysoko-niemieckiego,
posłowiem i komentarzem opatrzył
Andrzej Lam.

kup teraz

Polish Philosophy (19-20 C.)

jjj_ang_300

Jacek Jadacki:

Polish Philosophy of the 19th and 20th Centuries. Heritage Studies

Professor Jacek Jadacki (born in 1946) is the author of four books in English and several books in Polish devoted the philosophy and its history. He edited (or coedited) many volumes containing philosophical works of distinguished Polish thinkers, like Kazimierz Ajdukiewicz, Zdzisław Augustynek, Izydora Dąmbska, Anioł Dowgird, Stanisław Leśniewski, Jan Łukasiewicz, Marian Przełęcki, Jan Salamucha, Stefan Swieżawski, and Kazimierz Twardowski.

kup teraz

Zapomniane wyrażenia

okładka ksiazki

Słownik zapomnianych wyrażeń funkcyjnych

red. nauk. Radosław Pawelec

Słownik zapomnianych wyrażeń funkcyjnych opisuje przyimki, spójniki, partykuły o zróżnicowanej funkcji,
a także różnej budowy jednostki
i wyrażenia, które były używane
w historii języka polskiego, obecnie zaś całkowicie wycofały się z języka.

kup teraz