The Legacy of Jan Karski

okładka książkiEditor: Eugeniusz Smolar
Memory and Responsibility. The Legacy of Jan Karski

The book is a collection of original articles and speeches from the participants of the ‘Jan Karski — Memory and Responsibility’ conference, held in Warsaw in November 2014 as part of the Jan Karski Centenary celebrations. The organizers — the Jan Karski Educational Foundation, Poland and the Polish History Museum — acknowledge with gratitude the support for the conference and the book granted by the Polish Ministry of Culture and National Heritage. We also wish to thank warmly all Partners and Supporters who, through their generous support, made this project possible..

Kup teraz

Uniwersalność komizmu

okładka książki(red. Wiesław Rzońca i Karol Samsel)
Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin

Aleksander Fredro – największy polski komediopisarz. Twórca, który przez rówieśnych mu romantyków protekcjonalnie traktowany był jako źle reprezentujący swe czasy, dziś w wieku XXI nie traci na swej scenicznej i czytelniczej atrakcyjności w sytuacji, gdy wiele idei epoki Byrona i Mickiewicza przeszło już do lamusa historii literatury.

Kup teraz

Spotkanie z Kazimierzem Bemem – fotografie z wydarzenia

25 czerwca odbyło się spotkanie z Kazimierzem Bemem, autorem wydanej przez nas książki. Kilka zdjęć z tej imprezy poniżej. Dziękujemy wszystkim za przybycie!

Spotkanie z Kazimierzem Bemem

plakat_wilki_papier_m

————————————————————————————————————————————–

Odbyła się promocja książki:

Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa”

Spotkanie z Kazimierzem Bemem

25 czerwca 2015 r. o godzinie 17:00

Sala im. Joachima Lelewela

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa

Spotkanie odbyło się pod egidą czasopisma
ODRODZENIE i REFORMACJA w POLSCE
— rocznika ukazującego się od 1956 roku.

Laudację wygłosił prof. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.
Dyskusję zagaił i prowadził prof. Wojciech Kriegseisen, dyrektor Instytutu Historii PAN.

link 1        link 2

————————————————————————————————————————————–

Podręcznik programu „Chronimy dzieci” Fundacji Dzieci Niczyje

Dla Fundacji Dzieci Niczyje wykonaliśmy projekt podręcznika dla realizatorów programu „Chronimy dzieci”. Cały podręcznik można pobrać stąd.

Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie

okładka książkiJan Mironczuk
Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku

W ciągu dwóch tysięcy lat dziejów chrześcijaństwa pojawiały się w jego obrębie stanowiska odwołujące, w swojej ocenie, do wiary czystej i żywej. W zależności od kondycji Kościoła, a także uwarunkowań społecznych, politycznych i gospodarczych, stanowiska te zyskiwały określone poparcie, w efekcie czego powstawały społeczności pewnego radykalizmu religijnego, który miał na celu urzeczywistnianie wskazanej wiary czystej i żywej.

Kup teraz

Norwid – Conrad

okładka książki

Karol Samsel:
Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu

 

Epika Norwida i epika Conrada są ekspresją inności rozumianej jako „inność podwójnego wykluczenia”: inność emigracyjna i inność językowa. Obaj pisarze pozostają lingwoeskapistami kreującymi nowoczesną „mowę wygnańczą” jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, „mowę”, która stanie się później wzorcem dla Witolda Gombrowicza tworzącego Trans‐Atlantyk. Ta podwójna, zhybrydyzowana Norwidowsko‐Conradowska epika rodzi się z negatywizmu, wyrasta bowiem z zaprzeczenia wyrażonego względem najżywotniejszych kategorii romantyzmu: indywidualizmu, wallenrodyzmu i walterskotyzmu

Kup teraz

Pamięć i odpowiedzialność

okładka książki

Książka wydana w koedycji z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego

Koncepcja i redakcja:
Eugeniusz Smolar
Współpraca: Anna Geller

Książka stanowi zbiór oryginalnych artykułów oraz wypowiedzi uczestników konferencji „Jan Karski – pamięć i odpowiedzialność”, zorganizowanej w 100-lecie J. Karskiego w listopadzie 2014 r. w Warszawie przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego i Muzeum Historii Polski. Konferencja i książka zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kup teraz

Deskrypcje nieokreślone

okładka książki

Deskrypcje nieokreślone to wyrażenia tradycyjnie analizowane przy użyciu kwantyfikacji egzystencjalnej, takie jak jakiś (pewien) człowiek czy niektórzy ludzie.
Jak zaobserwowano, deskrypcje nieokreślone w niektórych wystąpieniach zachowują się na wzór standardowych wyrażeń kwantyfikatorowych (takich jak każdy mężczyzna, większość kobiet); w innych zaś – upodabniają się do wyrażeń referencyjnych (takich jak Jan, Maria). Teoria kwantyfikatorów uogólnionych, która w latach 70./80. stała się dominującym podejściem do kwantyfikacji w języku naturalnym, okazała się niewystarczająca do modelowania nietypowych quasi-referencyjnych własności zasięgowych i anaforycznych (dynamicznych) deskrypcji nieokreślonych.

Kup teraz

Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku

buw

Czy możemy mówić o wspólnej teorii rysunku i grafiki, wspólnej metodologii i metodzie? Czemu służy i czy w ogóle jest potrzebna krytyczna teoria, a zwłaszcza krytyczna terminologia grafiki i rysunku? W ostatnich dziesięcioleciach XX w. badania nad rysunkiem i grafiką, wpisane w ogólną teorię i metodologię historii sztuki, rozwinęły się bardzo dynamicznie…

Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka (praca zbiorowa, red. nauk. Jolanta Talbierska)

Kup teraz

Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę

karski_300Można wskazać na wiele aspektów dziedzictwa Jana Karskiego, niemniej do najważniejszych należy tak z pewnością bliska mu moralna i polityczna wytyczna sformułowana w koncepcji przyjętej w 2005 r przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Responsibility to Protect, czyli odpowiedzialności za ochronę ludności cywilnej przed najcięższymi, masowymi zbrodniami, jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy czystki etniczne.

Książka została wydana z inspiracji i we współpracy z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego.

Kup teraz

Nowe projekty ze Studia Graficznego Semper

Na zlecenie Warszawskiej Organizacji Turystycznej oraz Warsaw Convention Beurau wykonaliśmy katalog stołecznych obiektów konferencyjnych (proj. Anna Światłowska) i warszawskie foldery obcojęzyczne (proj. Anna Lipińska).

katalog_wcb_cover

ita_eng_folders

 Zobacz więcej…

ZDZIWIENIE / OCZEKIWANIE / BEZCZYNNOŚĆ

wolinskaAnna Wolińska

ZDZIWIENIE / OCZEKIWANIE / BEZCZYNNOŚĆ
estetyka wobec nadmiaru

Książkę wyróżnia osobiste, pełne pasji podejście Autorki do tematu pewnego typu postawy recepcyjnej, która zostaje określona jako doświadczenie nadmiaru. Filozoficzna, oryginalna interpretacja problemu jest ufundowana na wielowątkowo prowadzonej, miejscami błyskotliwej analizie literatury z zakresu estetyki filozofii, filozofii sztuki, literatury: badanie problemu z punktu widzenia jednej wybranej tradycji filozoficznej – jednoperspektywiczne spojrzenie – uważa bowiem Autorka za niewystarczające w uzasadnieniu hipotezy o roli kategorii nadmiaru. Uzyskane instrumenty badawcze znajdują zastosowanie w analizie wewnętrznej dynamiki doświadczenia nadmiaru. Jest to interpretacja ukazująca filozoficzną odwagę w budowaniu hipotez i konsekwencję w sposobie ich uzasadniania.

kup teraz

 

Granice poznania estetycznego

Piotr Schollenberger
Granice poznania doświadczenia estetycznego

Analizowane w tej książce koncepcje Maurice Merleau-Ponty’ego, Mikela Dufrenne’a, Jean-Luca Mariona skupione są wokół projektu estetycznego powrotu „do rzeczy samych”. Powrót do bezpośrednio danej naoczności, która nie kulminuje w pojęciu, a więc zwrot ku receptywności, musi się jednak skonfrontować z pytaniem: jak mówić o tym, co poprzedza dyskurs?

Autor pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się fenomenologią, estetyką i teorią sztuki.
kup teraz

Ela Sidi

 

elasidi_portretPolecamy ciekawy artykuł naszej autorki Eli Sidi w grudniowym (13 XII 2014) Magazynie Świątecznym GW (w wersji papierowej na stronach 26-27).

Oto stosowny link. W naszej oficynie ukazała się jej książka Biała cisza. Gratulujemy też prestiżowej nagrody.

 

 

O antydyskryminacji w Sejmie

28 i 29 listopada 2014 r. odbyła się w Sejmie konferencja pt. „Jan Karski. Człowiek i historia. Wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce”. Oranizatorami wydarzenia były: Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego oraz Humanity in Action Polska, a my obsługiwaliśmy konferencję w zakresie fotografii i przygotowania materiałów drukowanych. Oto kilka zdjęć z tej imprezy (fot. Jarek Zuzga):

XXIII Targi Książki Historycznej zakończone

Targi zakończyły się w niedzielę 30 listopada. Zainteresowanie było rekordowe!

23TKH_1

Nasze stoisko (o magicznym numerze 44) było oblężone przez cztery dni. Zapraszamy za rok!

23TKH_2

 

Mieczysław Niedziałkowski

piskala_mKamil Piskała

Mieczysław Niedziałkowski – początki politycznej działalności i kształtowanie światopoglądu (1893‐1918)

Był bez wątpienia jedną z najwybitniejszych osobowości na scenie politycznej Drugiej Rzeczypospolitej. Jak ujmował to Bernard Singer, uchodził wówczas za „ozdobę i skarb” PPS. Prezentowana książka poświęcona jest jednak mniej znanemu aspektowi biografii M. Niedziałkowskiego, czyli okresowi młodzieńczemu i aktywności politycznej z lat poprzedzających odzyskanie niepodległości.

kup teraz

Buntownicy tamtych lat. Debata o Allenie Ginsbergu

Co dziś zostało z awangardy drugiej połowy XX stulecia?

ginsberg_plakat_m

Debata o Allenie Ginsbergu, prekursorze hipisowskiej kontrkultury, połączona z promocją nowości wydawniczych:

Andrzej PietraszAllen Ginsberg w Polsce (Wydawnictwo Naukowe Semper) i Allen Ginsberg „Listy” (Wydawnictwo Czarne).

22 pażdziernika 2014 r, godz. 18:00

Stacja Muranów, ul. Andersa 13, Warszawa

Udział biorą: Piotr Bratkowski (Newsweek Polska), Mirosław Pęczak (Polityka) i Andrzej Pietrasz (autor).
Moderatorka: Agnieszka Lipińska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych).

ZAPRASZAMY!

Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

40891876Urszula Augustyniak
Testamenty ewangelików reformowanych
w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Wydanie II poprawione i rozszerzone
Wydawnictwo Naukowe Semper
Warszawa 2014

kup teraz

ISBN 978-83-7507-285-3
Format B5, s. 300, il. 32, bibliografia, indeks miejscowości, indeks osób

Prof. zw. Urszula Augustyniak jest historykiem epoki nowożytnej, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej, wojskowości i stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1. połowie XVII stulecia. Opublikowała m.in. monografie naukowe: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981); Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989); Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999); Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (2001); W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004); Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów (2013); podręcznik akademicki Historia Polski 1572-1795 (2008) oraz edycje źródłowe: „Spisek orleański” w latach 1626-1628 (wraz z W. Sokołowskim; 1990) i Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim (wydanie pierwsze 1992, wydanie drugie 2014).