Podręcznik programu „Chronimy dzieci” Fundacji Dzieci Niczyje

Dla Fundacji Dzieci Niczyje wykonaliśmy projekt podręcznika dla realizatorów programu „Chronimy dzieci”. Cały podręcznik można pobrać stąd.