Zapowiedzi

  • Przemysław Żurawski vel Grajewski, Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, wyd. 2 [2017]
  • Paweł Rojek, Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne  [2017] — wkrótce!
  • Wojciech Krysztofiak, Egzystencjalizm logiczny. Metafizyczne studium nad „Traktatem logiczno-filozoficznym” Wittgensteina  [2017] — wkrótce!
  • Barnaba Gorayski, Wspomnienia z Kresów 1931-1946  [2017]
  • Zenobi Rekuć. Moja młodość. Wspomnienia  [2017]
  • Luiza Alicja Cent, Una sola moltitudine: perseguendo l’ideale di esattezza e molteplicità. Evoluzione del progetto poetologico di Italo Calvino negli anni 1955‐85  [2017]
  • David L. Durkee, The Critical Role of FDI in the Economic Transition of China: Viewed from the Energy Sector  [2017]
  • Karol Samsel, Inwalida intencji. Cyprian Norwid a problem „międzyepoki”  [2017]
  • Jacek Jadacki, Leksykon logiczny [2017]
  • Ewa Cherner, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych. Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815‐1939  [2017] — wkrótce!
  • Leszek Nowak, Człowiek, ludzie, międzyludzkie. Eseje z nie-Ewangelicznego modelu człowieka  [2017]
  • Witold Pruss, Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914  [2017]
  • Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, tomy 1-7 (projektem kieruje Urszula Augustyniak) [2017-2018] — są już 3 tomy dotyczące Wielkiego Księstwa Litewskiego (Brześć, Grodno, Wilno, Wołyń)!
  • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (wstęp i opracowanie Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2017]
  • Pozytywizm narodowy 1886-1918. Antologia publicystyki, oprac. Maciej Gloger  [2017]
  • Krzysztof Prochaska, Józef Kramsztyk. Pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy  [2017]
  • „Filozofia Nauki” nr 3  (2017) — wkrótce!
  • „Filozofia Nauki” nr 4  (2017)
  • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2017)
  • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2017)
  • „Acta Poloniae Historica” vol. 115 (1/2017) [kolejny numer półrocznika]
  • „Acta Poloniae Historica” vol. 116 (2/2017) [kolejny numer półrocznika]
  • „Sztuka i Filozofia” nr 49  [2/2016] [kolejny numer półrocznika] — wkrótce!
  • „Sztuka i Filozofia” nr 50  [1/2017] [kolejny numer półrocznika]
  • „Sztuka i Filozofia” nr 51  [2/2017] [kolejny numer półrocznika]
  • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2017] tom 52 z. 2