Zapowiedzi

  • Mark Galli, Karl Barth. Wstęp do biografii. Tłum. z ang. Klementyna Dec i Weronika Mincer  [2019]
  • Marcina Będkowski, Parafraza – Metoda – Analiza [2019]
  • Wanda Fijałkowska, La dérivation par échange de préfixes au sein du système dérivationnel polonais et français [2019]
  • Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania [2019]
  • Piotr Schollenberger, Jednostkowość i wydarzenie. Studia z estetyki postfenomenologicznej  [2019]
  • Grzegorz Igliński, Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian)  [2019]
  • Marek Wrede, Itinerarium króla Zygmunta III  [2019]
  • Paweł Rojek, Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne [2018] — wkrótce!
  • Jean-Michel Salanskis, Wykłady o Lyotardzie  (tłum. Monika Murawska) [2019]
  • Barnaba Gorayski, Wspomnienia z Kresów 1931-1946  [2019]
  • Zenobi Rekuć. Moja młodość. Wspomnienia  [2019]
  • David L. Durkee, The Critical Role of FDI in the Economic Transition of China: Viewed from the Energy Sector  [2019]
  • Jacek Jadacki, Leksykon logiczny [2019]
  • Witold Pruss, Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914  [2019] — wkrótce!
  • Aniela Korzeniowska, Translating Scotland, 2d ed.  [2018]
  • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2018]
  • Marcin Będkowski, Parafrazowanie jako metoda filozofii analitycznej  [2019]
  • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXII (2018) [kolejny numer rocznika]
  • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXIII (2019) [kolejny numer rocznika]
  • „Filozofia Nauki” nr 4  (2018) — wkrótce!
  • „Filozofia Nauki” nr 1  (2019)
  • „Filozofia Nauki” nr 2 (2019)
  • „Filozofia Nauki” nr 3  (2019)
  • „Filozofia Nauki” nr 4  (2019)
  • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2018) — wkrótce!
  • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2018)
  • „Acta Poloniae Historica” vol. 118 (2/2018) [kolejny numer półrocznika]
  • „Sztuka i Filozofia” nr 53  [2/2018] [kolejny numer półrocznika]
  • „Sztuka i Filozofia” nr 54  [1/2019] [kolejny numer półrocznika]
  • „Sztuka i Filozofia” nr 55  [2/2019] [kolejny numer półrocznika]
  • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2018] tom 53 z. 2 [kolejny numer półrocznika]
  • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2019] tom 54 z. 1 [kolejny numer półrocznika]