Zapowiedzi

  • Paweł Samuś, Wicemarszałek Wasyl Mudryj (1893-1966). Ugody polsko-ukraińskiej orędownik daremny  [2018] — wkrótce!
  • Piotr Schollenberger, Jednostkowość i wydarzenie. Studia z estetyki postfenomenologicznej  [2018]
  • Polish Scholars on Scottish Writers (ed. Aniela Korzeniowska & Izabela Szymańska) [2018]
  • Maciej Sendłak, Spór o przedmioty nieistniejące. Współczesne interpretacje teorii przedmiotu Alexiusa Meinonga  [2018]
  • Jean-Michel Salanskis, Wykłady o Lyotardzie  (tłum. Monika Murawska) [2018]
  • Ignacy Sitnicki, Metafilozofia kosmizmu i transhumanizmu  [2018]
  • Krzysztof Kaszewski, Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji [2018]
  • Paweł Rojek, Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne  [2018]
  • Barnaba Gorayski, Wspomnienia z Kresów 1931-1946  [2018]
  • Zenobi Rekuć. Moja młodość. Wspomnienia  [2018]
  • Luiza Alicja Cent, Una sola moltitudine: perseguendo l’ideale di esattezza e molteplicità. Evoluzione del progetto poetologico di Italo Calvino negli anni 1955‐85  [2018]
  • David L. Durkee, The Critical Role of FDI in the Economic Transition of China: Viewed from the Energy Sector  [2018]
  • Jacek Jadacki, Leksykon logiczny [2018]
  • Ewa Cherner, Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych. Jednota Litewska i Jednota Wileńska 1815‐1939  [2017]
  • Leszek Nowak, Człowiek, ludzie, międzyludzkie. Eseje z nie-Ewangelicznego modelu człowieka  [2018]
  • Witold Pruss, Ludność Królestwa Polskiego 1864-1914  [2018]
  • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (wstęp i opracowanie Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2018]
  • Pozytywizmy u progu XX wieku. Antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficznej, oprac. Marta Barańska, Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj  [2018] — wkrótce!
  • Krzysztof Prochaska, Józef Kramsztyk. Pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy  [2018]
  • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXII (2018) [kolejny numer rocznika]
  • „Filozofia Nauki” nr 1  (2018) — wkrótce!
  • „Filozofia Nauki” nr 2  (2018)
  • „Filozofia Nauki” nr 2  (2018)
  • „Filozofia Nauki” nr 2  (2018)
  • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2017) — wkrótce!
  • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2017)
  • „Acta Poloniae Historica” vol. 116 (2/2017) [kolejny numer półrocznika] — wkrótce!
  • „Acta Poloniae Historica” vol. 117 (1/2018) [kolejny numer półrocznika]
  • „Acta Poloniae Historica” vol. 118 (2/2018) [kolejny numer półrocznika]
  • „Sztuka i Filozofia” nr 51  [2/2017] [kolejny numer półrocznika] — wkrótce!
  • „Sztuka i Filozofia” nr 52  [1/2018] [kolejny numer półrocznika]
  • „Sztuka i Filozofia” nr 53  [2/2018] [kolejny numer półrocznika]
  • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2018] tom 53 z. 1
  • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2018] tom 53 z. 2