Paczkomaty InPost

Jeżeli Klient naszego e-sklepu wybiera dostawę do paczkomatu, to prosimy o wklejenie danych wybranego paczkomatu inPost (symbol oraz/lub adres) w rubryce Uwagi Klienta.

Paczkomat można wybrać klikając tu.

Położnictwo

Położnictwo

Podręcznik dla studentów
pod redakcją
Olgi Adamczyk-Gruszki
i Piotra Lewitowicza

Kompendium wybranych zagadnień w dziedzinie położnictwa, ważnych w praktyce zarówno położnej, pielęgniarki, jak i lekarza położnika czy też lekarza rodzinnego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku lekarskiego, kierunków położnictwa i pielęgniarstwa, studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) oraz dla doktorantów.

Z książki mogą korzystać położne i pielęgniarki już praktykujące ⎯ w ramach samokształcenia czy uczestniczące w kursach. Lektura tej książki może też być użyteczna dla fizjoterapeutów i ratowników medycznych. Książka zyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników,

Położnictwo i ginekologia są wyjątkową specjalnością medyczną, w której miejsce dla siebie mają: położnik, ginekolog, endokrynolog, internista, chirurg i ultrasonografista. Jest to specjalność, w której lekarz może realizować się w aktywności zachowawczej i/lub zabiegowej. Niepowtarzalność tej specjalizacji związana jest z patologią ciąży i medycyną matczyno-płodową, która wymaga wiedzy z różnych dziedzin m.in.: położnictwa, neonatologii, genetyki, chirurgii czy kardiologii dziecięcej. Ważną część wiedzy perinatologicznej zajmuje diagnostyka i patologia schorzeń typowych dla kobiet ciężarnych i człowieka w okresie jego rozwoju płodowego oraz pierwszych chwil życia.

Kup książkę drukowaną
Kup e-book PDF

Józef Kramsztyk

Krzysztof Prochaska

Józef Kramsztyk

Pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy

Wydanie 2 poszerzone

Biografia kontekstowa, zwana też biografią ekologiczną lub ekumeniczną. Drugie wydanie ukazało się drukiem na szlachetnym papierze w zwiększonym formacie. Zostało znacznie poszerzone o rezultaty dodatkowych czteroletnich badań i poszukiwań w archiwach w Polsce i za granicą. Ponadto w stosunku do wydania pierwszego wzrosła też liczba ilustracji.

Józef Kramsztyk (1890-1932) wyrósł w warszawskiej zasymilowanej rodzinie pochodzenia żydowskiego. Pochodził z wzmiankowanego już w źródłach osiemnastowiecznych rodu polskich rabinów nurtu reformowanego. Miał wielu bogatych krewnych i powinowatych: naukowców, przemysłowców, finansistów, prawników, artystów i lekarzy. Z wykształcenia fizyk (doktorat w Heidelbergu), ale z zamiłowania humanista, poeta i tłumacz, przełożył m.in. Dziadka do orzechów E.T.A. Hoffmanna oraz pierwszy tom Czarodziejskiej góry T. Manna. Komentował wydarzenia kulturalne i popularyzował naukę. Utrzymywał szerokie kontakty z intelektualną elitą Warszawy, brał udział w dyskusjach literackich oraz publikował recenzje. Przyjaźnił się ze skamandrytami; poetyckie z nim zabawy wspomina Julian Tuwim w książce Pegaz dęba.

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Literatura i religia

Literatura i religia

Antologia tekstów

Anna Głąb (red. nauk.)

Autorzy tomu: Barbara Chyrowicz, Tomasz Garbol, Anna Głąb, Jacek Hołówka, Jacek Jarocki, Stanisław Judycki, Jan Kłos, Wojciech Lewandowski, Antoni Libera, Monika Sidor, Beata Siwek, Iwona Szydłowska, Łukasz Tischner.

Literatura może być miejscem spotkania wielu tożsamości (tak religijnych, jak i niereligijnych), wielu przekonań i wrażliwości. Można jednak podać jeszcze inne walory literatury pięknej. Literatura chyba najpełniej pokazuje konkretne problemy, skomplikowanie czy uwikłania człowieka w matnię codzienności. Literatura, zwłaszcza operująca techniką strumienia świadomości, jest także w stanie oddać złożoność ludzkiego życia odwołującego się do nadprzyrodzoności. Czy można więc znaleźć coś, co łączy literaturę i religię w usiłowaniach dotarcia do tego, co nadprzyrodzone? Wydaje się, że zarówno literatura, jak i religia potrafią ochronić indywidualny, zatem unikalny sposób istnienia jednostki: jej poznania, uczuć, wyobrażeń. O religii się pisze. Głównie od strony socjologicznej, politycznej, teologicznej, ale także filozoficznej. W rozmaitych dyskursach często zapomina się jednak, że religia to nie tylko instytucja, władza i przynależność do konkretnej wspólnoty, lecz także duchowość i przekonania.

Kup teraz

Wariacje romantyczne

Zbigniew Przychodniak

Wariacje romantyczne

Interpretowanie literatury to niekończący się ciąg pytań, inwencji, zaskoczeń. To poznawanie poetów, czasów, kultur. Rozumienie innych staje się zarazem poznawaniem samego siebie. Jakbyśmy nie byli naukowi i obiektywni, zawsze będziemy samopoznającym „ja”. Maurycy Mochnacki napisałby dzisiaj: czytanie jest uznawaniem się człowieka w swoim jestestwie.

Niemal każdy z tekstów składających się na książkę opiera się na oryginalnym, świeżym pomyśle interpretacyjnym. Wyróżniającą cechą jest połączenie rzetelnej historycznoliterackiej i krytycznoliterackiej wiedzy z przystępnością, chciałoby się rzec – lekkością narracji, prowadzonej nierzadko żartobliwym tonem, z ujawnianiem osobistych opinii i emocji autora, z retorycznymi pytaniami i bezpośrednimi zwrotami do odbiorcy, a zamykający książkę Aneks niepoważny jest już wspólną zabawą z czytelnikiem.

Wybrane terminy kluczowe:

◙ apoteoza
◙ archaizm
◙ aversio
◙ cinquecento
◙ decorum
◙ sonet
◙ epigonizm
◙ komedia łzawa
◙ wallenrodyzm
◙ apokryf
◙ Norwid

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Dano nam skarb

Paweł Kuciński

Dano nam skarb

Refleksje biblijne

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników: odnosi treść przesłania biblijnego do codziennego życia chrześcijan. Zawarte w niej refleksje biblijne mają na celu, z jednej strony, podkreślenie doniosłości i zupełności tekstu biblijnego, z drugiej zaś osadzenie osoby Jezusa z Nazaretu i jego nauczania w realiach historycznych i religijnych  epoki. Poruszane wątki, takie jak przymierze, zbawienie, sprawiedliwość, wybranie, Świątynia czy Królestwo Boże, wskazują na istotę Biblii, jaką jest szczególna relacja między Bogiem a człowiekiem.

Pojęcie skarbu ewoluuje wraz z rozwojem fizycznym, a przede wszystkim emocjonalnym człowieka. Skarb, czyli coś niezwykle istotnego, odnajdujemy na przykład w realizacji własnych zainteresowań naukowych, sportowych czy artystycznych. Wtedy nawet zdobywanie wiedzy, kształcenie się w jakiejś dziedzinie, może stać się dla nas skarbem. Bywa, że nadchodzi etap w życiu, gdy zaczynamy postrzegać nie tylko rzeczywistość, czyli to, co widzialne, ale odkrywać krok po kroku także to, co nie jest wprost dostrzegalne, co ma wymiar duchowy. Jest to proces trwający często całe życie.

Wybrane terminy kluczowe:

◙ demitologizacja
◙ krytyka biblijna
◙ Qumran
◙ Pięcioksiąg
◙ tetragram JHWH
◙ Teofania
◙ stoicyzm
◙ Jom Kipur
◙ Rosz ha‐Szana
◙ taszlich
◙ kodeksy
◙ Majmonides
◙ Logos
◙ kenoza

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF