Jakub Frank i Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla! Gratulujemy! W tym kontekście zwracamy uwagę na wydawnictwo źródłowe — Jakuba Franka ezoteryczne wykłady z Brna i Offenbachu, czyli tzw. Słowa Pańskie z dodatkami (opracował Jan Doktór z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), opublikowane przez naszą oficynę w dwóch tomach, z objaśnieniami, ze słownikiem ważnych pojęć i wyobrażeń, opisem życia, mesjanistycznego działania i twórczości Jakuba Lejbowicza Franka.

kup teraz

Polecamy szczegółowy życiorys Jakuba Franka z VII tomu  Polskiego Słownika Biograficznego, pióra Władysława Konopczyńskiego.

Zawirski. Białobrzeski. Bornstein

Krzysztof Śleziński

Zawirski — Białobrzeski — Bornstein

Trzy koncepcje filozofii i rzeczywistości

Autor książki osiągnął w niej dwa cele, wyraźnie anonsowane we wstępie i widoczne w strukturze rozważań. Pierwszym jest przybliżenie koncepcji Zygmunta Zawirskiego, Czesława Białobrzeskiego i Benedykta Bornsteina, poglądów z metafilozofii (koncepcje naukowej metafizyki), filozofii matematyki i nauk przyrodniczych, filozofii przyrody oraz ogólnej teorii bytu. Drugim celem jest analiza krytyczna tych poglądów – przeprowadzona także w ich kontekście dziejowym oraz wybranych problemów, koncepcji i programów współczesnych – podsumowana zawartą w zakończeniu analizą porównawczą koncepcji trzech filozofów.

kup teraz

Translating Scotland

Aniela Korzeniowska

Translating Scotland

Nation and Identity

Second edition. Revised and expanded

Aniela Korzeniowska translates Scotland for her readers. She goes back to the beginnings of Scottish statehood, looks into the most important achievements of Scottish writers, which leads to the presentation of Scotland as she perceives it today, her main aim being to de ne the characteristics of a culture that has its origins in a world of three languages. But apart from understanding translation in this way and explaining the very essence of Scottishness, what it actually means and where it comes from, her book brings together a number of elds of interest: Scottish Studies, history, literary and cultural studies, as well as Translation Studies.

Aniela Korzeniowska is Professor in Translation Studies and Head of the Department of Applied Linguistics and of the Scottish Studies Research Group at the Institute of English Studies, University of Warsaw. Her academic elds of interest and her publications cover both Translation and Scottish Studies, with emphasis on Scotland’s languages and literature, and their translation. Of special concern are issues of identity. She is co-organiser of the “Scotland in Europe” conferences and has co-edited four volumes of articles within the Scotland-in-Europe / Europe-in-Scotland theme.

kup teraz

Antoni Mączak: Klientela

klientela_300Antoni Mączak

Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI-XVIII w.

 Jesienią każdego roku studenci wielu wydziałów i kierunków (politologia, historia, socjologia i in.) poszukują tej legendarnej książki.
U nas jest zawsze dostępna, gdyż jesteśmy wydawcami tego dzieła od pierwszego wydania z 1994 roku.

Kup teraz

Legendarna monografia dla wszystkich, zwłaszcza zaś podręcznik dla studentów politologii, socjologii i historii. Oto niektóre wątki dzieła:

– Francja: klientela i absolutyzm
– Anglia: dwór od Elżbiety do Rewolucji
– Hiszpania: criados i bandos
– Włochy: patronat w krajobrazie miejskim

– Lenno i klientela: nieprawy feudalizm na Zachodzie i w Rzeczypospolitej
– Rzeczpospolita: władza i przestrzeń
– Klientelizm Sarmatów i Germania Tacyta
– Posłuszeństwo i pryncypia: więź patronalna w godzinie próby
– Wilhelm Orański — broker zbuntowany
– Fronda — klientela jako oręż
– Być klientem i pozostać uczciwym
– Sir Francisa Bacona kariera i upadek
– Klientela w czasie wyborów
– Klientelizm a korupcja
– Klientela jako styl życia
– Konwencje nierównej przyjaźni
Quod servitus, si hoc est clientela?
– Stanisław Orzechowski: klient rozczarowany
– Jan Duklan Ochocki: klient doskonały
– Dwory pańskie: scena dla klientów

Katalogi testamentów t. 8

„Katalogi testamentów mieszkańców miast
z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku”

pod redakcją Urszuli Augustyniak
tom 8

Indeksy

ISBN 978-83-7507-252‐5
format b5, s. 299

kup teraz

Échange de préfixes

La dérivation par échange de préfixesWanda Fijałkowska

La dérivation par échange de préfixes au sein du système dérivationnel polonais et français

Le système de formation de mots en polonais et en français, tel qu’il était décrit dans une perspective synchronique, ne pouvait être qualifié de parfait. Les morphologies attachaient la plus grande importance à la suffixation, à la composition et à la préfixation, les indiquant comme techniques cruciales pour les deux langues. Quant aux autres techniques, elle n’occupaient qu’une place modeste, ou même se voyaient marginalisées dans le système. Cet état de choses demandait des corrections.

Ce travail présente en détail une nouvelle technique de formation de mots, qui ne fut que préliminairement décrite par les chercheurs étudiant le polonais, et in- connue parmi ceux qui étudient le français : la dérivation par échange de préfixes. Il rend également compte de son fonctionnement dans le polonais et le français contemporain et les différences entre ses manifestations structurelles et sémantiques respectivement dans les deux langues.

acheter maintenant