Argumenty i wartości

Mirosław Rutkowski
Argumenty i wartości

Problem uprawomocnienia wartości. Istota ludzka według Ortegi y Gasseta. Czy polityka wymaga odrębnej moralności Technika a wolność. Daniel Bell – pochwała merytokracji. O obronie etycznego realizmu. Paradoks obiecywania. Kilka uwag o idei wolności u Karola Marksa. Teoria idealnego obserwatora. Ubój rytualny. Terroryzm – zło bezwzględne.

Prof. dr hab. Mirosław Rutkowski kieruje Zakładem Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w metaetyce oraz w etyce praktycznej. Jest autorem m.in głośnych książek: Granice etyki (2017) i Przywracanie sensu (2021).

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Poglądy

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Poglądy

Anna Brożek & Jacek Jadacki

Książka nawiązuje do wydanego blisko rok temu dzieła tej samej pary autorskiej: Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie (Wydawnictwo Naukowe Semper, 2023); jest również w pewnym sensie kontynuacją wcześniej wydanego biograficznego tomu zatytułowanego Kazimierz Twardowski w Wiedniu (Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010) autorstwa Anny Brożek.

spis treści

kup książkę drukowaną

wkrótce będzie w ofercie e-book PDF

Brytyjskie drogi w XVIII wieku

okładka © Jarosław Zuzga
Hanna Trojanowska
Rozwój transportu drogowego w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii a wpływ technologii i ekonomii na system podziału pracy

Transport jest jak krew w żyłach gospodarki. Odpowiada za wymianę towarów, kooperację branż, kontakty ludzi i idei. Rewolucja przemysłowa i rozwój technologii umożliwiły powstanie sieci dróg twardych i kolei żelaznych, jakościowy zwrot w żegludze śródlądowej, a także zaowocował powstaniem linii energetycznych i powiązań telefonicznych.

Transport jest jedną z głównych sił życiowych ekonomii. Adam Smith, który tak intrygująco nazwał dążenie rynku do punktu równowagi, przekonywał, że źródłem bogactwa nie jest gromadzenie kruszców, ale praca ludzka i wymiana, która bez transportu nie byłaby możliwa.

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Dzieci haskali

Zbigniew Buchner

Dzieci Haskali

Abraham Buchner i jego potomkowie

Książka przywraca pamięci zbiorowej wiele zapomnianych postaci. Szczególnie ważną pośród nich jest oczywiście antenat rodu – Abraham Buchner wraz z jego dziełami. Dzieci haskali to refleksja pionierska, pokazująca z jednej strony jak głęboką duchową i kulturową formacją było żydostwo, które na różne sposoby odzywa się w kolejnych pokoleniach zasymilowanych, a z drugiej – jakie były ich losy i jak mocno zostali oni dotknięci cierpieniem z powodu pochodzenia.

W roku 1981 autor w ramach wymiany studenckiej wyjechał do USA. W momencie wybuchu w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) przebywał w Nowym Jorku. Tu od dalekich krewnych dowiedział się o żydowskich korzeniach swojej rodziny. Po powrocie do kraju sprawa pochodzenia nie opuszczała go, a potrzeba określenia swojej tożsamości stawała się koniecznością. Autor rozpoczął poszukiwania w archiwach. Pierwszym ważnym odkryciem było to, że rodzice mają wspólnego przodka – Abrahama Buchnera. Jednocześnie uważniej niż dotąd słuchał historii i legend rodzinnych. Dzieje rodu stały się tematem przewodnim wielu dociekań i rozmów z bliskimi. Od momentu pozyskania pierwszych informacji o pochodzeniu większość spraw w historiach rodzinnych zaczęła mieć logiczne zakotwiczenie, stały się zrozumiałe. Ostatecznie książka powstała dzięki profesjonalnym badaniom zachowanych archiwaliów.

Kup tę książkę

Antykwariat

Seweryn Goszczyński: Dzieła (Lwów 1911)

Otworzyliśmy dział antykwaryczny, gdzie oferujemy ciekawe przedmioty, książki, periodyki, akcydensy. Zapraszamy!

Oto stosowny link do antykwariatu.

Rysunki i obrazy

Polecamy!