Dla autorów

Propozycje wydawnicze mogą być składane pocztą tradycyjną w postaci jednego egzemplarza wydruku. W miarę możliwości, na tym etapie, prosimy o dołączenie przewidywanego materiału ilustracyjnego w postaci np. kserokopii. Propozycje wydawnicze (tekst i ilustracje) mogą być też składane pocztą elektroniczną. Wydawnictwo może zażądać od Autora wydruków dla recenzentów oraz wypełnienia specjalnego formularza inicjatywy wydawniczej.

Prosimy też o nadesłanie istniejących opinii wydawniczych dotyczących pracy, przygotowanych przez samodzielnych pracowników naukowych.

W szczególności prosimy, aby propozycja wydawnicza zawierała następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora i krótką notę informacyjną o autorze (lub autorów – gdy dzieło jest pracą zbiorową, w tym wypadku również nazwisko redaktorów naukowych);
  • tytuł dzieła, podtytuł;
  • spis treści;
  • przewidywaną objętość całego tomu, w postaci przybliżonej liczby znaków lub arkuszy wydawniczych (1 ark. wyd. = 40 000 znaków liczonych ze spacjami międzywyrazowymi);
  • przewidywane przez autora wyposażenie edytorskie (liczba ilustracji, wykresów, tabel, map, tekstów obcych itd.) oraz źródło ich pochodzenia (dokładne informacje o prawach wydawniczych do wykorzystanego materiału obcego);
  • postulowany przez Autora termin wydania dzieła.

Na podstawie powyższych informacji Wydawnictwo w ciągu 4 tygodni podejmuje merytoryczną decyzję o przyjęciu propozycji. Okres ten może zostać wydłużony, gdy Wydawca zamówi dodatkowe recenzje zewnętrzne. Decyzje finansowe podejmowane są w porozumieniu z Autorem w następnym etapie.

W wypadku przyjęcia propozycji Wydawnictwo poprosi Autora o:

  • dostarczenie w ustalonym wspólnie terminie ostatecznej, skończonej wersji dzieła – dostarczenia całości tekstu (oraz ilustracji, zdjęć itp.) na nośniku elektronicznym (CD ROM, DVD ROM, dyskietka) bądź przez internet (dopuszczalne formaty dla tekstu to: .doc, .rtf, .txt, dla ilustracji: .jpg, .tiff, .eps, w rozdzielczości minimum 300dpi i wielkości minimum 15 cm wzdłuż szerszego boku);
  • dostarczenia istniejących zgód właściciela praw autorskich materiałów obcych (ilustracji, tekstów itp.) na wykorzystanie ich przez Wydawnictwo Naukowe Semper.

Wydawnictwo podpisuje umowę wydawniczą z Autorem po otrzymaniu całości materiałów i ustaleniu warunków finansowych.

W wypadku propozycji wznowień oraz tłumaczeń z języków obcych prosimy o dokładne oznaczenie pierwotnego właściciela praw wydawniczych.