Gramatyka języka węgierskiego

front okładki

Jolanta Jastrzębska

Gramatyka języka węgierskiego
z przykładami

Podręcznik jest adresowany do polskiego czytelnika i ten fakt nie pozostaje bez wpływu na sposób formułowania reguł gramatycznych. Omawiając poszczególne zagadnienia gramatyczne z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii czy składni, autorka kładzie szczególny nacisk na analizę podobieństw i różnic w strukturach języków węgierskiego i polskiego, znacznie ułatwiając w ten sposób polskiemu czytelnikowi zrozumienie opisu. 

Autorka od 1970 roku przez wiele lat pracowała w Katedrze Języków Ugrofińskich, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
w Groningen (Rijksuniversiteit Groningen)
w Holandii, gdzie w roku 2000 awansowała na stanowisko associate professor. Węgierskie Stowarzyszenie Pisarzy przyznało jej nagrodę za imponujący dorobek na polu eseistyki o prozie węgierskiej. Za zasługi w szerzeniu wiedzy o literaturze i kulturze węgierskiej otrzymała w 2005 roku prestiżowe odznaczenie Pro Cultura Hungarica, przyznane przez węgierskie Ministerstwo Spuścizny Narodowej.

Kup teraz książkę drukowaną

Kup teraz książkę e-book PDF