Logika, analiza mowy, psychologia

bandrowskiBronisław Bandrowski

Logika, analiza mowy, psychologia

Pisma zebrane

wydał Piotr Surma

ISBN 978‐83‐7507‐183‐2
Format B5, s. 236, ilustracje, indeks

Bronisław Bandrowski (1879-1914), wybitny filozof i psycholog z kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, był jednym z pierwszych uczniów Kazimierza Twardowskiego. Początkowo jego zainteresowania rozciągały się od logiki, poprzez teorię poznania aż do metafizyki. Z okresu tego pochodzą m.in. monografie z zakresu indukcji oraz filozofii języka. W okresie późniejszym prawie całkowicie poświęcił się badaniom psychologii, przede wszystkim psychologii myślenia w ujęciu eksperymentalnym.

Tom zawiera niemal wszystkie zachowane pisma Bandrowskiego z zakresu filozofii i psychologii, które zostały opublikowane, lecz nie znalazły się dotąd w żadnej zbiorowej edycji jego prac. W skład tomu weszły rozprawy monograficzne o tematyce filozoficznej, artykuły, odczyty i autoreferaty, recenzje, jak również sprawozdania z prasy zagranicznej o tematyce filozoficznej i psychologicznej.

kup teraz