Minnesang

okładka ksiazki

MINNESANG
Niemiecka średniowieczna pieśń miłosna

Wydanie drugie rozszerzone
z 36 barwnymi miniaturami
Kodeksu Manesse.

Przełożył z języka
średnio-wysoko-niemieckiego,
posłowiem i komentarzem opatrzył
Andrzej Lam.

kup teraz