Targi Książki Historycznej

Logo_TKH

Warszawa, Zamek Królewski, Arkady Kubickiego, 26-29 listopada w godz. 10-18, stoisko nr 49. Prezentujemy nasze książki i czasopisma z o tematyce historycznej. Zapraszamy!

Logika, analiza mowy, psychologia

bandrowskiBronisław Bandrowski

Logika, analiza mowy, psychologia

Pisma zebrane

wydał Piotr Surma

ISBN 978‐83‐7507‐183‐2
Format B5, s. 236, ilustracje, indeks

Bronisław Bandrowski (1879-1914), wybitny filozof i psycholog z kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, był jednym z pierwszych uczniów Kazimierza Twardowskiego. Początkowo jego zainteresowania rozciągały się od logiki, poprzez teorię poznania aż do metafizyki. Z okresu tego pochodzą m.in. monografie z zakresu indukcji oraz filozofii języka. W okresie późniejszym prawie całkowicie poświęcił się badaniom psychologii, przede wszystkim psychologii myślenia w ujęciu eksperymentalnym.

Tom zawiera niemal wszystkie zachowane pisma Bandrowskiego z zakresu filozofii i psychologii, które zostały opublikowane, lecz nie znalazły się dotąd w żadnej zbiorowej edycji jego prac. W skład tomu weszły rozprawy monograficzne o tematyce filozoficznej, artykuły, odczyty i autoreferaty, recenzje, jak również sprawozdania z prasy zagranicznej o tematyce filozoficznej i psychologicznej.

kup teraz

Karol Samsel: zaproszenie

Pastorzy i diakonisy

bem_slownik_tableau_72

Słownik biograficzny
duchownych ewangelicko‐reformowanych

Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815‐1939

Nowa książka Kazimierza Bema, oparta na wieloletnich badaniach źródeł.
Format B5, s. 242, ilustracje, indeks osobowy.

Kup teraz

Zaproszenia

Międzynarodowa konferencja „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych”, Dom Pracy Twórczej PAN w Wierzbie na Mazurach — Cis van Vuure (Holandia): From kaikan to konik. Facts and perceptions surrounding the European wild horse and the polish konik — 8 września 2015 godz. 11 spotkanie z autorem i prezentacja książki.

X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 16-17 września 2015 w godz. 12-20 w Collegium da Vinci — prezentacja książek i czasopism filozoficznych Wydawnictwa Naukowego Semper.

Zapraszamy!

From kaikan to konik

okładka książkiCis van Vuure
From kaikan to konik
Facts and perceptions surrounding the European wild horse and the Polish konik

The subject of this book concerns the history and perceptions of the Holocene European wild horse and the horse breed the (Polish) konik, created in Poland in the 20th century. It relates particularly to the fields of archaeology, cultural history, nature management and animal morphology and ecology.

Kup teraz

Stanisław Leśniewski: Pisma zebrane

okładka książki

Stanisław Leśniewski

Pisma zebrane
tom 1-2

Redakcja: Jacek Jadacki

Format B5, s. 468 + 408 = 876 (paginacja ciągła w obu tomach), oprawa twarda, ilustracje, indeks

ISBN 978-83-7507-188-7

ISBN 978-83-7507-188-7

ISBN 978-83-7507-188-7

ISBN 978-83-7507-188-7

ISBN 978-83-7507-188-7

ISBN 978-83-7507-188-7

ISBN 978-83-7507-188-7

ISBN 978-83-7507-188-7

ISBN 978-83-7507-188-7

okładka książkiStanisław Leśniewski (1886-1939), wybitny polski logik, matematyk i filozof. Liczne wątki i szczegółowe zagadnienia naukowego dorobku Leśniewskiego wywarły istotny wpływ na rozwój współczesnej logiki matematycznej i szeroko rozumianej filozofii analitycznej.

Kup teraz

Bulwar Jana Karskiego

2 sierpnia 2015, razem Z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego i wydawnictwem Veda, byliśmy na otwarciu Bulwaru Jana Karskiego w Warszawie. Prezentowaliśmy wydane przez nas 3 książki o Janie Karskim. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia:

bulwar_2

The Legacy of Jan Karski

okładka książkiEditor: Eugeniusz Smolar
Memory and Responsibility. The Legacy of Jan Karski

The book is a collection of original articles and speeches from the participants of the ‘Jan Karski — Memory and Responsibility’ conference, held in Warsaw in November 2014 as part of the Jan Karski Centenary celebrations. The organizers — the Jan Karski Educational Foundation, Poland and the Polish History Museum — acknowledge with gratitude the support for the conference and the book granted by the Polish Ministry of Culture and National Heritage. We also wish to thank warmly all Partners and Supporters who, through their generous support, made this project possible..

Kup teraz

Uniwersalność komizmu

okładka książki(red. Wiesław Rzońca i Karol Samsel)
Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin

Aleksander Fredro – największy polski komediopisarz. Twórca, który przez rówieśnych mu romantyków protekcjonalnie traktowany był jako źle reprezentujący swe czasy, dziś w wieku XXI nie traci na swej scenicznej i czytelniczej atrakcyjności w sytuacji, gdy wiele idei epoki Byrona i Mickiewicza przeszło już do lamusa historii literatury.

Kup teraz

Spotkanie z Kazimierzem Bemem – fotografie z wydarzenia

25 czerwca odbyło się spotkanie z Kazimierzem Bemem, autorem wydanej przez nas książki. Kilka zdjęć z tej imprezy poniżej. Dziękujemy wszystkim za przybycie!

Spotkanie z Kazimierzem Bemem

plakat_wilki_papier_m

————————————————————————————————————————————–

Odbyła się promocja książki:

Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa”

Spotkanie z Kazimierzem Bemem

25 czerwca 2015 r. o godzinie 17:00

Sala im. Joachima Lelewela

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa

Spotkanie odbyło się pod egidą czasopisma
ODRODZENIE i REFORMACJA w POLSCE
— rocznika ukazującego się od 1956 roku.

Laudację wygłosił prof. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.
Dyskusję zagaił i prowadził prof. Wojciech Kriegseisen, dyrektor Instytutu Historii PAN.

link 1        link 2

————————————————————————————————————————————–

Podręcznik programu “Chronimy dzieci” Fundacji Dzieci Niczyje

Dla Fundacji Dzieci Niczyje wykonaliśmy projekt podręcznika dla realizatorów programu “Chronimy dzieci”. Cały podręcznik można pobrać stąd.

Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie

okładka książkiJan Mironczuk
Ruch ewangeliczny na Białostocczyźnie w XX wieku

W ciągu dwóch tysięcy lat dziejów chrześcijaństwa pojawiały się w jego obrębie stanowiska odwołujące, w swojej ocenie, do wiary czystej i żywej. W zależności od kondycji Kościoła, a także uwarunkowań społecznych, politycznych i gospodarczych, stanowiska te zyskiwały określone poparcie, w efekcie czego powstawały społeczności pewnego radykalizmu religijnego, który miał na celu urzeczywistnianie wskazanej wiary czystej i żywej.

Kup teraz

Norwid – Conrad

okładka książki

Karol Samsel:
Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu

 

Epika Norwida i epika Conrada są ekspresją inności rozumianej jako „inność podwójnego wykluczenia”: inność emigracyjna i inność językowa. Obaj pisarze pozostają lingwoeskapistami kreującymi nowoczesną „mowę wygnańczą” jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, „mowę”, która stanie się później wzorcem dla Witolda Gombrowicza tworzącego Trans‐Atlantyk. Ta podwójna, zhybrydyzowana Norwidowsko‐Conradowska epika rodzi się z negatywizmu, wyrasta bowiem z zaprzeczenia wyrażonego względem najżywotniejszych kategorii romantyzmu: indywidualizmu, wallenrodyzmu i walterskotyzmu

Kup teraz

Pamięć i odpowiedzialność

okładka książki

Książka wydana w koedycji z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego

Koncepcja i redakcja:
Eugeniusz Smolar
Współpraca: Anna Geller

Książka stanowi zbiór oryginalnych artykułów oraz wypowiedzi uczestników konferencji „Jan Karski – pamięć i odpowiedzialność”, zorganizowanej w 100-lecie J. Karskiego w listopadzie 2014 r. w Warszawie przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego i Muzeum Historii Polski. Konferencja i książka zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kup teraz

Deskrypcje nieokreślone

okładka książki

Deskrypcje nieokreślone to wyrażenia tradycyjnie analizowane przy użyciu kwantyfikacji egzystencjalnej, takie jak jakiś (pewien) człowiek czy niektórzy ludzie.
Jak zaobserwowano, deskrypcje nieokreślone w niektórych wystąpieniach zachowują się na wzór standardowych wyrażeń kwantyfikatorowych (takich jak każdy mężczyzna, większość kobiet); w innych zaś – upodabniają się do wyrażeń referencyjnych (takich jak Jan, Maria). Teoria kwantyfikatorów uogólnionych, która w latach 70./80. stała się dominującym podejściem do kwantyfikacji w języku naturalnym, okazała się niewystarczająca do modelowania nietypowych quasi-referencyjnych własności zasięgowych i anaforycznych (dynamicznych) deskrypcji nieokreślonych.

Kup teraz

Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku

buw

Czy możemy mówić o wspólnej teorii rysunku i grafiki, wspólnej metodologii i metodzie? Czemu służy i czy w ogóle jest potrzebna krytyczna teoria, a zwłaszcza krytyczna terminologia grafiki i rysunku? W ostatnich dziesięcioleciach XX w. badania nad rysunkiem i grafiką, wpisane w ogólną teorię i metodologię historii sztuki, rozwinęły się bardzo dynamicznie…

Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka (praca zbiorowa, red. nauk. Jolanta Talbierska)

Kup teraz

Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę

karski_300Można wskazać na wiele aspektów dziedzictwa Jana Karskiego, niemniej do najważniejszych należy tak z pewnością bliska mu moralna i polityczna wytyczna sformułowana w koncepcji przyjętej w 2005 r przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Responsibility to Protect, czyli odpowiedzialności za ochronę ludności cywilnej przed najcięższymi, masowymi zbrodniami, jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości czy czystki etniczne.

Książka została wydana z inspiracji i we współpracy z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego.

Kup teraz

Nowe projekty ze Studia Graficznego Semper

Na zlecenie Warszawskiej Organizacji Turystycznej oraz Warsaw Convention Beurau wykonaliśmy katalog stołecznych obiektów konferencyjnych (proj. Anna Światłowska) i warszawskie foldery obcojęzyczne (proj. Anna Lipińska).

katalog_wcb_cover

ita_eng_folders

 Zobacz więcej…