Położnictwo

Położnictwo

Podręcznik dla studentów
pod redakcją
Olgi Adamczyk-Gruszki
i Piotra Lewitowicza

Kompendium wybranych zagadnień w dziedzinie położnictwa, ważnych w praktyce zarówno położnej, pielęgniarki, jak i lekarza położnika czy też lekarza rodzinnego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku lekarskiego, kierunków położnictwa i pielęgniarstwa, studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) oraz dla doktorantów.

Z książki mogą korzystać położne i pielęgniarki już praktykujące ⎯ w ramach samokształcenia czy uczestniczące w kursach. Lektura tej książki może też być użyteczna dla fizjoterapeutów i ratowników medycznych. Książka zyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników,

Położnictwo i ginekologia są wyjątkową specjalnością medyczną, w której miejsce dla siebie mają: położnik, ginekolog, endokrynolog, internista, chirurg i ultrasonografista. Jest to specjalność, w której lekarz może realizować się w aktywności zachowawczej i/lub zabiegowej. Niepowtarzalność tej specjalizacji związana jest z patologią ciąży i medycyną matczyno-płodową, która wymaga wiedzy z różnych dziedzin m.in.: położnictwa, neonatologii, genetyki, chirurgii czy kardiologii dziecięcej. Ważną część wiedzy perinatologicznej zajmuje diagnostyka i patologia schorzeń typowych dla kobiet ciężarnych i człowieka w okresie jego rozwoju płodowego oraz pierwszych chwil życia.

Kup książkę drukowaną
Kup e-book PDF