Wolna wola i użyteczność

wolna_wola_300Wacław Janikowski:

Wolna wola i użyteczność. Podstawy etyki utylitaryzmu preferencji

Chcenie, czyn, decyzja, racja, siła woli, wysiłek, poczytalność, niepoczytalność, psychopatia, pilność, opanowanie, samokontrola, samoregulacja — to tylko niektóre aspekty, uwarunkowania i atrybuty wolnej woli.

kup teraz