O wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe Semper istnieje od 1991 roku. Wydajemy książki ze wszystkich dziedzin nauki i czasopisma naukowe. Specjalizujemy się w monografiach oraz w trudnych publikacjach w różnych językach (m.in. rozprawy habilitacyjne, bibliografie, słowniki specjalistyczne, materiały źródłowe, materiały z badań eksperymentalnych). Wydajemy również podręczniki akademickie.

Dyrektorka i Redaktorka Naczelna: dr Sabina Zuzga

NIP 527-015-34-95
REGON: 011028808
konto 06 1020 1185 0000 4202 0014 0426

Adres redakcji i studia graficznego:
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
tel. 22 538 92 03
redakcja@semper.pl
stałe dyżury w dni powszednie
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00
(wskazane jest ustalenie wizyty mejlem lub telefonicznie)
Pokaż na mapie