O wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe Semper istnieje od 1991 roku. Wydajemy książki ze wszystkich dziedzin nauki i czasopisma naukowe. Specjalizujemy się w monografiach oraz w trudnych publikacjach w różnych językach (m.in. rozprawy habilitacyjne, bibliografie, słowniki specjalistyczne, materiały źródłowe, materiały z badań eksperymentalnych). Wydajemy również podręczniki akademickie.

Redaktor naczelna: Helena Ratomska

NIP 527-015-34-95
REGON: 011028808
konto 06 1020 1185 0000 4202 0014 0426

Adres redakcji i studia graficznego:
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
tel./fax: 22 538 92 03
redakcja@semper.pl
stałe dyżury w dni powszednie
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 16.00
Pokaż na mapie

Księgarnia firmowa i dział handlowy:
ul. Bednarska 20A
00-321 Warszawa
tel./fax: 22 828 49 73
handlowy@semper.pl
księgarnia czynna w dni powszednie
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10 do 12 i od 14 do 15

Pokaż na mapie