Zapowiedzi

 • Witold Pruss, The Population of the Kingdom of Poland, 1864–1914. Statistics and Historical Background (translated from Polish by Tristan Korecki) [2020] — wkrótce!
 • Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera (red. K. Paprzycka-Hausman, K. Kuś, B. Maćkiewicz) [2020] — wkrótce!
 • Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych (red. K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman) [2020] — wkrótce!
 • Mariusz Będkowski, Anna Brożek, Alicja Chybińska, Stefan Ivanyk, Dominik Traczykowski, Anti-Irrationalism. Philosophical Methods in The Lwów–Warsaw School [2020]
 • Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania [2020]
 • Anna Alichniewicz, Klaudia Czarnik, Łukasz Kowalczyk, Monika Michałowska, Medycyna na krawędzi życia. Medyczne i bioetyczne wyzwania opieki terminalnej [2020]
 • Grażyna Nowak-Starz, Marta Kordyzon, Agnieszka Strzelecka, Jakość usług medycznych. Możliwości modelowania i dostosowanie do oczekiwań pacjenta, tom I [2020] — wkrótce!
 • Dorota Rębak, Ewa Makieła, Ewa Zięba, Jakość usług medycznych. Możliwości modelowania i dostosowanie do oczekiwań pacjenta, tom II [2020] — wkrótce!
 • Halina Król, Jakość życia młodzieży jako element zdrowia w kontekście edukacji zawodowej [2020] — wkrótce!
 • Grzegorz Igliński, Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian) [2020]
 • Barnaba Gorayski, Zapiski z Kresów 1931-1946 [2020]
 • Zenobi Rekuć, Moja młodość. Wspomnienia [2020]
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2020] wkrótce!
 • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXIV (2020) — wkrótce!
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2020)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2020)
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 122 (2/2020) [kolejny numer półrocznika]
 • „Sztuka i Filozofia” nr 56 [1/2020] [kolejny numer półrocznika]
 • „Sztuka i Filozofia” nr 57 [2/2020] [kolejny numer półrocznika]
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2020] tom 55 z. 2 [kolejny numer półrocznika]