Zapowiedzi

 • Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania  [2020]
 • Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera (red. K. Paprzycka-Hausman, K. Kuś, B. Maćkiewicz) [2020]
 • Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych (red. K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman) [2020]
 • Maciej Rosiński, Metaphor Activation in Multimodal Discourse. Case studies on the emergence of geometrical concepts  [2019] — mamy nakład!
 • Anna Alichniewicz, Klaudia Czarnik, Łukasz Kowalczyk, Monika Michałowska, Medycyna na krawędzi życia. Medyczne i bioetyczne wyzwania opieki terminalnej  [2020]
 • Grażyna Nowak-Starz, Elżbieta Cieśla, Agnieszka Strzelecka, Zagrożenia rozwoju i zdrowia młodzieży z regionu świętokrzyskiego — przegląd badań  [2020]
 • Mariusz Będkowski, Anna Brożek, Alicja Chybińska, Stefan Ivanyk, Dominik Traczykowski, Antyirracjonalim. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej [2020]
 • Grzegorz Igliński, Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian) [2020]
 • Marek Wrede, Itinerarium króla Zygmunta III  [2019] — wkrótce!
 • Jean-Michel Salanskis, Itinerarium Jeana-François Lyotarda  (tłum. Monika Murawska) [2020] — wkrótce!
 • Barnaba Gorayski, Zapiski z Kresów 1931-1946  [2020]
 • Zenobi Rekuć, Moja młodość. Wspomnienia  [2020]
 • David L. Durkee, The Critical Role of FDI in the Economic Transition of China: Viewed from the Energy Sector  [2020]
 • Jacek Jadacki, Leksykon logiczny [2020]
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2020] — wkrótce!
 • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXIV (2020)
 • „Filozofia Nauki” nr 4  (2019) — wkrótce!
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2019)
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 120 (2/2019) [kolejny numer półrocznika] — wkrótce!
 • „Sztuka i Filozofia” nr 54  [1/2019] [kolejny numer półrocznika] mamy nakład!
 • „Sztuka i Filozofia” nr 55  [2/2019] [kolejny numer półrocznika]
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2019] tom 54 z. 2 [kolejny numer półrocznika] — wkrótce!