Zapowiedzi

 • Paweł Kuciński, Dano nam skarb  [2021] — [biblistyka]
 • Rafał Wilczopolski, Ewolucja polityki przemysłowej Japonii, tom 11 serii „Problemy Gospodarki Światowej” [2021]
 • Anna Brożek, Jacek Jadacki, Kazimierz Twardowski — filozof ze Lwowa [2022]
 • Anna Brożek, Kazimierz Twardowski: His Life and Work [2022]
 • Kazimierz Starzyk, Międzynarodowa nierównowaga płatnicza w świetle handlu Chiny-Stany Zjednoczone, tom 10 serii „Problemy Gospodarki Światowej” [2021]
 • Anna Rędzioch-Kokuz, Translation as Dialogue of Constraints. Semiotic/General Theory of Translation  [2021]
 • Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera (red. K. Paprzycka-Hausman, K. Kuś, B. Maćkiewicz)  [2021] — wkrótce!
 • Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych (red. K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman)  [2021] — wkrótce!
 • Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania  [2021]
 • Anna Alichniewicz, Klaudia Czarnik, Łukasz Kowalczyk, Monika Michałowska, Medycyna na krawędzi życia. Medyczne i bioetyczne wyzwania opieki terminalnej  [2021]
 • Halina Król, Jakość życia młodzieży jako element zdrowia w kontekście edukacji zawodowej [2021]
 • Grzegorz Igliński, Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian) [2021]
 • Barnaba Gorayski, Zapiski z Kresów 1931-1946 [2021]
 • Zenobi Rekuć, Moja młodość. Wspomnienia [2021]
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2021] wkrótce!
 • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXV (2021)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2021)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2021)
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 124 (2/2021) [kolejny numer półrocznika]
 • „Sztuka i Filozofia” nr 56 [1/2020] [kolejny numer półrocznika, tylko PDF]
 • „Sztuka i Filozofia” nr 57 [2/2020] [kolejny numer półrocznika, tylko PDF]
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2021] tom 56 z. 2 [kolejny numer półrocznika]