Zapowiedzi

 • Witold Pruss, The Population of the Kingdom of Poland, 1864–1914.
  Statistics and Historical Background (translated from Polish by Tristan Korecki) [2020]
 • Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera (red. K. Paprzycka-Hausman, K. Kuś, B. Maćkiewicz) [2020]
 • Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych (red. K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman) [2020]
 • Anti-Irrationalism. Philosophical Methods in The Lwów–Warsaw School [2020]
 • Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania [2020]
 • Anna Alichniewicz, Klaudia Czarnik, Łukasz Kowalczyk, Monika Michałowska, Medycyna na krawędzi życia. Medyczne i bioetyczne wyzwania opieki terminalnej [2020]
 • Grażyna Nowak-Starz, Elżbieta Cieśla, Agnieszka Strzelecka, Zagrożenia rozwoju i zdrowia młodzieży z regionu świętokrzyskiego — przegląd badań [2020] — mamy nakład!
 • Mariusz Będkowski, Anna Brożek, Alicja Chybińska, Stefan Ivanyk, Dominik Traczykowski, Antyirracjonalim. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej [2020]
 • Grzegorz Igliński, Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian) [2020]
 • Barnaba Gorayski, Zapiski z Kresów 1931-1946 [2020]
 • Zenobi Rekuć, Moja młodość. Wspomnienia [2020]
 • David L. Durkee, The Critical Role of FDI in the Economic Transition of China: Viewed from the Energy Sector [2020]
 • Jacek Jadacki, Leksykon logiczny [2020]
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2020] wkrótce!
 • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXIV (2020)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2019) wkrótce!
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 1 (2020)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 2 (2020)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2020)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2020)
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 121 (1/2020) [kolejny numer półrocznika]
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 122 (2/2020) [kolejny numer półrocznika]
 • „Sztuka i Filozofia” nr 55 [2/2019] [kolejny numer półrocznika] — wkrótce!
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2020] tom 55 z. 1 [kolejny numer półrocznika]
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2020] tom 55 z. 2 [kolejny numer półrocznika]