Zapowiedzi

 • Nauka o sakramenciech świętych Nowego Testamentu. Wzięta z czwartych ksiąg „Instytucyj nabożeństwa krześcijańskiego” Jana Kalwina i na polską rzecz przeniesiona. Przekład: Piotr Siestrzeńcewicz. Opracował: Wojciech Kriegseisen. Współpraca: Kazimierz Bem, Ewa Cherner oraz Izabela Winiarska-Górska [2023]
 • Dwa diariusze duchownych ewangelicko-reformowanych z przełomu XVII i XVIII wieku. „Memoriale” Gabriela Dyjakiewicza i „Diariusz” Jana Krzysztofa Kraińskiego. Opracowanie i wstęp: Wojciech Kriegseisen. Współpraca: Ewa Cherner [2023]
 • Anna Brożek, Kazimierz Twardowski. His Life and Work [2023]
 • Piotr Uhma (ed.), Memory and Post-Memory Laws : selected issues  [2023]
 • Aniela Korzeniowska (ed.), The Meeting of Scotland and Europe  [2023]
 • Zbigniew Buchner, Dzieci Haskali. Abraham Buchner i jego potomkowie  [2023]
 • Kazimierz Starzyk, Międzynarodowa nierównowaga płatnicza w świetle handlu Chiny-Stany Zjednoczone, tom 10 serii „Problemy Gospodarki Światowej” [2023]
 • Halina Król, Jakość życia młodzieży jako element zdrowia w kontekście edukacji zawodowej [2023]
 • Barnaba Gorayski, Zapiski z Kresów 1931-1946 [2023]
 • Zenobi Rekuć, Moja młodość. Wspomnienia [2023]
 • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXVII (2023) [kolejny tom rocznika]
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2023)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2023)
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 127 (1/2023) [kolejny numer półrocznika]
 • „Filozofia Nauki” od 2020 roku nie ma wersji drukowanej na papierze
 • „Sztuka i Filozofia” od 2020 roku nie ma wersji drukowanej na papierze
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2023] tom 58 z. 1 [kolejny numer półrocznika]
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2023] tom 58 z. 2 [kolejny numer półrocznika]