Zapowiedzi

 • Anna Brożek, Jacek Jadacki, Kazimierz Twardowski — filozof ze Lwowa [2022]
 • Jan Amos Jelinek, Drogi i bezdroża kształtowania wiedzy astronomicznej u dzieci od czasów Jana Amosa Komeńskiego  [2022] — wkrótce!
 • Kamil Hałambiec, Koncepcja doświadczenia religijnego w pismach Jonathana Edwardsa  [2022]
 • Anna Brożek, Kazimierz Twardowski: His Life and Work [2022]
 • Kazimierz Starzyk, Międzynarodowa nierównowaga płatnicza w świetle handlu Chiny-Stany Zjednoczone, tom 10 serii „Problemy Gospodarki Światowej” [2022]
 • Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania  [2022]
 • Halina Król, Jakość życia młodzieży jako element zdrowia w kontekście edukacji zawodowej [2022]
 • Barnaba Gorayski, Zapiski z Kresów 1931-1946 [2022]
 • Zenobi Rekuć, Moja młodość. Wspomnienia [2022]
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2022] wkrótce!
 • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXVI (2022) [kolejny tom rocznika]
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 2 (2022) mamy nakład!
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2022)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2022)
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 125 (1/2022) [kolejny numer półrocznika] — mamy nakład!
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 126 (2/2022) [kolejny numer półrocznika]
 • „Filozofia Nauki” od 2020 roku nie ma wersji drukowanej na papierze
 • „Sztuka i Filozofia” od 2020 roku nie ma wersji drukowanej na papierze
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2022] tom 57 z. 1 [kolejny numer półrocznika]
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2022] tom 57 z. 2 [kolejny numer półrocznika]