Zapowiedzi

 • Paweł Kuciński, Dano nam skarb  [2021] — [biblistyka] — wkrótce!
 • Rafał Wilczopolski, Ewolucja polityki przemysłowej Japonii, tom 11 serii „Problemy Gospodarki Światowej” [2021] — jest!
 • Położnictwo, red. Olga Adamczyk-Gruszka i Piotr Lewitowicz (2021)
 • Anna Brożek, Jacek Jadacki, Kazimierz Twardowski — filozof ze Lwowa [2022]
 • Anna Brożek, Kazimierz Twardowski: His Life and Work [2022]
 • Kazimierz Starzyk, Międzynarodowa nierównowaga płatnicza w świetle handlu Chiny-Stany Zjednoczone, tom 10 serii „Problemy Gospodarki Światowej” [2021]
 • Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania  [2022]
 • Halina Król, Jakość życia młodzieży jako element zdrowia w kontekście edukacji zawodowej [2021]
 • Barnaba Gorayski, Zapiski z Kresów 1931-1946 [2022]
 • Zenobi Rekuć, Moja młodość. Wspomnienia [2022]
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2021] wkrótce!
 • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXV (2021)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2021)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2021)
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 124 (2/2021) [kolejny numer półrocznika]
 • „Filozofia Nauki” od 2020 roku nie ma wersji drukowanej na papierze
 • „Sztuka i Filozofia” od 2020 roku nie ma wersji drukowanej na papierze
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2021] tom 56 z. 2 [kolejny numer półrocznika]