Zapowiedzi

 • Iwona Kowalczyk-Mizerakowska, Finds of Roman Imports in the Areas of the Ancient Iron-Smelting Centres in Poland  [2019]
 • Wiktor Czernianin, Halina Czernianin, Kiriakos Chatzipentidis, Podstawy współczesnej biblioterapii: podręcznik akademicki  (wyd. 2 poprawione) [2019]
 • Tutejsi „obcyˮ. Rozważania o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych na północnym Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej od początku XIX wieku po czasy współczesne, red. nauk. Andrzej Dwojnych  [2019] — wkrótce!
 • Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania  [2019]
 • Wyjaśnienia efektu Knobe’a i problemu Butlera (red. K. Paprzycka-Hausman, K. Kuś, B. Maćkiewicz) [2019]
 • Efekt Knobe’a w świetle rozważań językoznawczych i metodologicznych (red. K. Kuś, B. Maćkiewicz, K. Paprzycka-Hausman) [2019]
 • Grzegorz Igliński, Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian)  [2019]
 • Marek Wrede, Itinerarium króla Zygmunta III  [2019]
 • Jean-Michel Salanskis, Wykłady o Lyotardzie  (tłum. Monika Murawska) [2019]
 • Barnaba Gorayski, Zapiski z Kresów 1931-1946  [2019]
 • Zenobi Rekuć. Moja młodość. Wspomnienia  [2019]
 • David L. Durkee, The Critical Role of FDI in the Economic Transition of China: Viewed from the Energy Sector  [2019]
 • Jacek Jadacki, Leksykon logiczny [2019]
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655 (oprac. Marzena Liedke i Piotr Guzowski) [2019] — wkrótce!
 • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXIII (2019) [kolejny numer rocznika]
 • „Filozofia Nauki” nr 3  (2019)  — wkrótce!
 • „Filozofia Nauki” nr 4  (2019)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 3 (2019)
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 4 (2019)
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 120 (2/2019) [kolejny numer półrocznika]
 • „Sztuka i Filozofia” nr 54  [1/2019] [kolejny numer półrocznika] — wkrótce!
 • „Sztuka i Filozofia” nr 55  [2/2019] [kolejny numer półrocznika]
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2019] tom 54 z. 2 [kolejny numer półrocznika]