Zapowiedzi

 • Nauka o sakramenciech świętych Nowego Testamentu. Wzięta z czwartych ksiąg „Instytucyj nabożeństwa krześcijańskiego” Jana Kalwina i na polską rzecz przeniesiona. Przekład: Piotr Siestrzeńcewicz. Opracował: Wojciech Kriegseisen. Współpraca: Kazimierz Bem, Ewa Cherner oraz Izabela Winiarska-Górska [2024]
 • Dwa diariusze duchownych ewangelicko-reformowanych z przełomu XVII i XVIII wieku. „Memoriale” Gabriela Dyjakiewicza i „Diariusz” Jana Krzysztofa Kraińskiego. Opracowanie i wstęp: Wojciech Kriegseisen. Współpraca: Ewa Cherner [2024]
 • Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł, t. 1-4. Wstęp i opracowanie: Marzena Liedke i Piotr Guzowski [2024-2025]
 • Jolanta Jastrzębska, Gramatyka współczesnego języka węgierskiego z przykładami  [2024] – jest!
 • Krzysztof Prochaska, Roman Kramsztyk – „Zabili mnie dzisiaj”  [2024] jest!
 • Anna Brożek, Kazimierz Twardowski. His Life and Work [2024]
 • Piotr Uhma (ed.), Memory and Post-Memory Laws : selected issues  [2024]
 • Aniela Korzeniowska (ed.), The Meeting of Scotland and Europe  [2023] jest!
 • Zbigniew Buchner, Dzieci Haskali. Abraham Buchner i jego potomkowie  [2023] jest!
 • Zbigniew Kaźmierczak, Czekając na Boga. Rozpad i nowy sens kwakryzmu liberalnego  [2024]
 • Kazimierz Starzyk, Międzynarodowa nierównowaga płatnicza w świetle handlu Chiny-Stany Zjednoczone, tom 10 serii „Problemy Gospodarki Światowej” [2024]
 • Halina Król, Jakość życia młodzieży jako element zdrowia w kontekście edukacji zawodowej [2024]
 • Barnaba Gorayski, Zapiski z Kresów 1931-1946 [2024]
 • Zenobi Rekuć, Moja młodość. Wspomnienia [2024]
 • „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. LXVIII (2024) [kolejny tom rocznika]
 • „Kwartalnik Historyczny” nr 2 (2024)
 • „Acta Poloniae Historica” vol. 130 (2/2024) [kolejny numer półrocznika]
 • „Filozofia Nauki” od 2020 roku nie ma wersji drukowanej na papierze
 • „Sztuka i Filozofia” od 2020 roku nie ma wersji drukowanej na papierze
 • „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” [2024] tom 59 z. 1 [kolejny numer półrocznika]