Paczkomaty InPost

UWAGA
Jeżeli Klient naszego e-sklepu wybiera dostawę do paczkomatu, to prosimy o wklejenie danych wybranego paczkomatu inPost (symbol oraz/lub adres) w rubryce Uwagi Klienta.

Paczkomat można wybrać klikając tu.

Antoni Mączak: Klientela

klientela_300Antoni Mączak

Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI-XVIII w.

 Jesienią każdego roku studenci wielu wydziałów i kierunków (politologia, historia, socjologia i in.) poszukują tej legendarnej książki.
U nas jest zawsze dostępna, gdyż jesteśmy wydawcami tego dzieła od pierwszego wydania z 1994 roku.

Kup teraz

Legendarna monografia dla wszystkich, zwłaszcza zaś podręcznik dla studentów politologii, socjologii i historii. Oto niektóre wątki dzieła:

– Francja: klientela i absolutyzm
– Anglia: dwór od Elżbiety do Rewolucji
– Hiszpania: criados i bandos
– Włochy: patronat w krajobrazie miejskim

– Lenno i klientela: nieprawy feudalizm na Zachodzie i w Rzeczypospolitej
– Rzeczpospolita: władza i przestrzeń
– Klientelizm Sarmatów i Germania Tacyta
– Posłuszeństwo i pryncypia: więź patronalna w godzinie próby
– Wilhelm Orański — broker zbuntowany
– Fronda — klientela jako oręż
– Być klientem i pozostać uczciwym
– Sir Francisa Bacona kariera i upadek
– Klientela w czasie wyborów
– Klientelizm a korupcja
– Klientela jako styl życia
– Konwencje nierównej przyjaźni
Quod servitus, si hoc est clientela?
– Stanisław Orzechowski: klient rozczarowany
– Jan Duklan Ochocki: klient doskonały
– Dwory pańskie: scena dla klientów

Główne kierunki filozofii

Kazimierz Ajdukiewicz

Główne kierunki filozofii

w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli

(Teoria poznania – logika – metafizyka – teoria wartości)

Antologia z komentarzami dla szkół średnich i wyższych

Drugie, rozszerzone wydanie dzieła Kazimierza Ajdukiewicza

Książka, której drugie wydanie Czytelnik ma przed sobą, ukazała się po raz pierwszy w 1923 roku. Nie są to zwykłe wypisy z co najmniej trzech powodów.
Po pierwsze, jej pierwsze wydanie przygotował z wyjątkowym znawstwem nie byle kto: Kazimierz Ajdukiewicz, pierwszoplanowa postać filozofii polskiej – i ogólniej, europejskiej – XX wieku; widać to coraz wyraźniej po upływie prawie półwiecza od jego śmierci. Po drugie, wybrane przez siebie teksty, w dużej części (jeśli chodzi o teksty autorów obcych) we własnym przekładzie, Ajdukiewicz opatrzył przypisami; niektóre z nich są małymi rozprawkami na temat poruszany w odpowiednim fragmencie tekstu głównego. Po trzecie, całość została przez Ajdukiewicza poprzedzona obszernym wstępem pt. „Główne zagadnienia filozoficzne”, z którego po kilkudziesięciu latach wyrósł samodzielny podręcznik Zagadnienia i kierunki filozofii (1949).

Ze Wstępu Jacka Jadackiego

Antykwariat

Seweryn Goszczyński: Dzieła (Lwów 1911)

Otworzyliśmy dział antykwaryczny, gdzie oferujemy ciekawe przedmioty, książki, periodyki, akcydensy. Zapraszamy!

Oto stosowny link do antykwariatu.

Rysunki i obrazy

Polecamy!

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie

Kazimierz Twardowski: Filozof ze Lwowa. Życie

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie

Anna Brożek & Jacek Jadacki

Prof. Anna Brożek (ur. 1980) – filozofka i pianistka, profesorka na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych książek wydanych przez naszą oficynę.

Prof. Jacek Jadacki (ur. 1946) – filozof i pianista, emerytowany profesor Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych książek wydanych przez naszą oficynę.

kup teraz książkę drukowaną na papierze

kup teraz e-book PDF

Intencje a pragnienia i przekonania

Marta Zaręba

Intencje
a pragnienia
i przekonania

Książka szczegółowo omawia zagadnienia natury intencji i relacji tych stanów mentalnych do pragnień oraz do przekonań.

Głównym celem pierwszej części monografii jest rekonstrukcja oraz krytyczna analiza najważniejszych koncepcji intencji, wypracowanych na gruncie analitycznej filozofii działania.

Druga część monografii przedstawia i uzasadnia oryginalne autorskie stanowisko: intencje należy ujmować jako deontyczne nastawienia wobec pewnej treści mentalnej, nieredukowalne do pragnień (interpretowanych jako nastawienia wartościujące) oraz przekonań. Autorka ukazuje rozmaite konsekwencje przyjęcia deontycznej koncepcji intencji oraz jej zalety na tle stanowisk konkurencyjnych.

kup teraz e-book PDF

kup teraz książkę drukowaną

E-book PDF Itinerarium króla Zygmunta III

Na prośbę historyków epoki nowożytnej umieściliśmy w naszej ofercie e-book PDF książki Marka Wrede „Itinerarium króla Zygmunta III : 1587-1632”.

kup teraz e-book PDF

kup teraz książkę drukowaną

Wielkanoc 2023

W Wielki Piątek wszystkie agendy naszej oficyny są nieczynne.

Jednota Litewska 1638-1655

Akta Synodów Prowincjonalnych Jednoty Litewskiej

1638-1655

wstęp i opracowanie:
Marzena Liedke i Piotr Guzowski

Jako moment wprowadzenia reformacji w Wielkim Księstwie Litewskim wskazuje się rok 1553, czyli założenie przez Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” pierwszego zboru ewangelickiego w Brześciu. Dopiero jednak po kolejnych kilku latach wykształciła się linia doktrynalna Kościoła ewangelickiego i w końcu zdominowały ją założenia kalwinizmu. Od trzeciej ćwierci XVI wieku pod względem organizacyjnym Kościół ewangelicko-reformowany w Rzeczypospolitej dzielił się na trzy samodzielne i równorzędne prowincje, zwane jednotami: Wielkopolskę, gdzie dominowała wspólnota braci czeskich doktrynalnie zbliżona do ewangelików reformowanych, Małopolskę oraz Wielkie Księstwo Litewskie.

Książka jest kontynuacją edycji akt synodalnych Jednoty Litewskiej z lat 1626-1637 (wydanych drukiem w 2011 roku), a ta z kolei nawiązywała do opublikowanych drukiem w Wilnie niemal sto lat wcześniej pierwszych zachowanych protokołów Jednoty z lat 1611-1625, opracowanych w ramach szeroko zakrojonego, acz zrealizowanego tylko w niewielkiej części projektu Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Książka nawiązuje też do pomnikowej edycji akt synodów różnowierczych w Polsce opracowanej przez Marię Sipayłło, która wszak nie zdążyła wydać archiwaliów odnoszących się do Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Kup teraz książkę drukowaną

kup teraz e-book PDF

Nowy Rok 2023

Boże Narodzenie 2022
Wydawnictwo Naukowe Semper

Jonathan Edwards

Kamil Hałambiec

Kamil Marcin Hałambiec

Koncepcja doświadczenia religijnego w pismach Jonathana Edwardsa

Książka omawia doświadczenie religijne w ujęciu XVIII-wiecznego amerykańskiego filozofa i teologa Jonathana Edwardsa na tle jego życia, historii rodziny i historii religijności w Ameryce Północnej. Kluczem do zrozumienia doświadczenia chrześcijańskiego jest twierdzenie Edwardsa, że religia to sprawa nie tylko intelektu, lecz także serca. Edwards odrzuca intelektualizm, który nie uwzględnia roli uczucia, ale i wątpi w duchowość, która nie angażuje umysłu. Lektura będzie pomocna dla osób zarówno zainteresowanych filozofią amerykańską, jak i chcących zgłębić niektóre ważne aspekty duchowości i religijności amerykańskiego protestantyzmu.

Dr Kamil M. Hałambiec studiował teologię, filozofię oraz nauki o kulturze i religii na następujących uczelniach: WSTS, ChAT, UW, UKSW, SWPS w Warszawie, ETF w Leuven, Bangor i Yale University. Odbył staże podoktorskie w Harvard University Divinity School, a także w Jonathan Edwards Center at Yale oraz Yale Center for Faith and Culture. Wykłada historię filozofii, teologię pentekostalną oraz historię i teologię duchowych przebudzeń (rewiwalizmu) na WSTS w Warszawie, Trinity Bible College (ND) i River University (FL). Jako kulturoznawca zajmuje się budowaniem teologicznych mostów między wiarą i kulturą.

kup e-book PDF

kup p-book

Kształtowanie wiedzy astronomicznej u dzieci

Jan Amos Komensky

Jan Amos Jelinek

Drogi i bezdroża kształtowania wiedzy astronomicznej u dzieci

od czasów Jana Amosa Komeńskiego do czasów dzisiejszych

Książka jest uporządkowanym zestawem pomysłów na nauczanie astronomii u dzieci: idei, które kształtowały się w dydaktyce przez ostatnich 380 lat.

Dr hab. Jan Amos Jelinek jest profesorem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; pracuje w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji tej uczelni. Zajmuje się badaniem rozwoju poznawczego dzieci w celu projektowania skutecznych sytuacji edukacyjnych.

kup e-book PDF

kup książkę drukowaną

Jesteśmy na Instagramie

Jesteśmy również na Instagramie, zapraszamy serdecznie na nasz profil: https://www.instagram.com/semper_pl/

Położnictwo

Położnictwo

Podręcznik dla studentów
pod redakcją
Olgi Adamczyk-Gruszki
i Piotra Lewitowicza

Kompendium wybranych zagadnień w dziedzinie położnictwa, ważnych w praktyce zarówno położnej, pielęgniarki, jak i lekarza położnika czy też lekarza rodzinnego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku lekarskiego, kierunków położnictwa i pielęgniarstwa, studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) oraz dla doktorantów.

Z książki mogą korzystać położne i pielęgniarki już praktykujące ⎯ w ramach samokształcenia czy uczestniczące w kursach. Lektura tej książki może też być użyteczna dla fizjoterapeutów i ratowników medycznych. Książka zyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników,

Położnictwo i ginekologia są wyjątkową specjalnością medyczną, w której miejsce dla siebie mają: położnik, ginekolog, endokrynolog, internista, chirurg i ultrasonografista. Jest to specjalność, w której lekarz może realizować się w aktywności zachowawczej i/lub zabiegowej. Niepowtarzalność tej specjalizacji związana jest z patologią ciąży i medycyną matczyno-płodową, która wymaga wiedzy z różnych dziedzin m.in.: położnictwa, neonatologii, genetyki, chirurgii czy kardiologii dziecięcej. Ważną część wiedzy perinatologicznej zajmuje diagnostyka i patologia schorzeń typowych dla kobiet ciężarnych i człowieka w okresie jego rozwoju płodowego oraz pierwszych chwil życia.

Kup książkę drukowaną
Kup e-book PDF

Józef Kramsztyk

Krzysztof Prochaska

Józef Kramsztyk

Pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy

Wydanie 2 poszerzone

Biografia kontekstowa, zwana też biografią ekologiczną lub ekumeniczną. Drugie wydanie ukazało się drukiem na szlachetnym papierze w zwiększonym formacie. Zostało znacznie poszerzone o rezultaty dodatkowych czteroletnich badań i poszukiwań w archiwach w Polsce i za granicą. Ponadto w stosunku do wydania pierwszego wzrosła też liczba ilustracji.

Józef Kramsztyk (1890-1932) wyrósł w warszawskiej zasymilowanej rodzinie pochodzenia żydowskiego. Pochodził z wzmiankowanego już w źródłach osiemnastowiecznych rodu polskich rabinów, kaznodziejów i uczonych nurtu reformowanego. Miał wielu bogatych krewnych i powinowatych: naukowców, przemysłowców, finansistów, prawników, artystów i lekarzy. Z wykształcenia fizyk (doktorat w Heidelbergu), ale z zamiłowania humanista, poeta i tłumacz, przełożył m.in. Dziadka do orzechów E.T.A. Hoffmanna oraz pierwszy tom Czarodziejskiej góry T. Manna. Komentował wydarzenia kulturalne i popularyzował naukę. Utrzymywał szerokie kontakty z intelektualną elitą Warszawy, brał udział w dyskusjach literackich oraz publikował recenzje. Przyjaźnił się ze skamandrytami; poetyckie z nim zabawy wspomina Julian Tuwim w książce Pegaz dęba.

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Literatura i religia

Literatura i religia

Antologia tekstów

Anna Głąb (red. nauk.)

Autorzy tomu: Barbara Chyrowicz, Tomasz Garbol, Anna Głąb, Jacek Hołówka, Jacek Jarocki, Stanisław Judycki, Jan Kłos, Wojciech Lewandowski, Antoni Libera, Monika Sidor, Beata Siwek, Iwona Szydłowska, Łukasz Tischner.

Literatura może być miejscem spotkania wielu tożsamości (tak religijnych, jak i niereligijnych), wielu przekonań i wrażliwości. Można jednak podać jeszcze inne walory literatury pięknej. Literatura chyba najpełniej pokazuje konkretne problemy, skomplikowanie czy uwikłania człowieka w matnię codzienności. Literatura, zwłaszcza operująca techniką strumienia świadomości, jest także w stanie oddać złożoność ludzkiego życia odwołującego się do nadprzyrodzoności. Czy można więc znaleźć coś, co łączy literaturę i religię w usiłowaniach dotarcia do tego, co nadprzyrodzone? Wydaje się, że zarówno literatura, jak i religia potrafią ochronić indywidualny, zatem unikalny sposób istnienia jednostki: jej poznania, uczuć, wyobrażeń. O religii się pisze. Głównie od strony socjologicznej, politycznej, teologicznej, ale także filozoficznej. W rozmaitych dyskursach często zapomina się jednak, że religia to nie tylko instytucja, władza i przynależność do konkretnej wspólnoty, lecz także duchowość i przekonania.

Kup teraz

Wariacje romantyczne

Zbigniew Przychodniak

Wariacje romantyczne

Interpretowanie literatury to niekończący się ciąg pytań, inwencji, zaskoczeń. To poznawanie poetów, czasów, kultur. Rozumienie innych staje się zarazem poznawaniem samego siebie. Jakbyśmy nie byli naukowi i obiektywni, zawsze będziemy samopoznającym „ja”. Maurycy Mochnacki napisałby dzisiaj: czytanie jest uznawaniem się człowieka w swoim jestestwie.

Niemal każdy z tekstów składających się na książkę opiera się na oryginalnym, świeżym pomyśle interpretacyjnym. Wyróżniającą cechą jest połączenie rzetelnej historycznoliterackiej i krytycznoliterackiej wiedzy z przystępnością, chciałoby się rzec – lekkością narracji, prowadzonej nierzadko żartobliwym tonem, z ujawnianiem osobistych opinii i emocji autora, z retorycznymi pytaniami i bezpośrednimi zwrotami do odbiorcy, a zamykający książkę Aneks niepoważny jest już wspólną zabawą z czytelnikiem.

Wybrane terminy kluczowe:

◙ apoteoza
◙ archaizm
◙ aversio
◙ cinquecento
◙ decorum
◙ sonet
◙ epigonizm
◙ komedia łzawa
◙ wallenrodyzm
◙ apokryf
◙ Norwid

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Dano nam skarb

Paweł Kuciński

Dano nam skarb

Refleksje biblijne

Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników: odnosi treść przesłania biblijnego do codziennego życia chrześcijan. Zawarte w niej refleksje biblijne mają na celu, z jednej strony, podkreślenie doniosłości i zupełności tekstu biblijnego, z drugiej zaś osadzenie osoby Jezusa z Nazaretu i jego nauczania w realiach historycznych i religijnych  epoki. Poruszane wątki, takie jak przymierze, zbawienie, sprawiedliwość, wybranie, Świątynia czy Królestwo Boże, wskazują na istotę Biblii, jaką jest szczególna relacja między Bogiem a człowiekiem.

Pojęcie skarbu ewoluuje wraz z rozwojem fizycznym, a przede wszystkim emocjonalnym człowieka. Skarb, czyli coś niezwykle istotnego, odnajdujemy na przykład w realizacji własnych zainteresowań naukowych, sportowych czy artystycznych. Wtedy nawet zdobywanie wiedzy, kształcenie się w jakiejś dziedzinie, może stać się dla nas skarbem. Bywa, że nadchodzi etap w życiu, gdy zaczynamy postrzegać nie tylko rzeczywistość, czyli to, co widzialne, ale odkrywać krok po kroku także to, co nie jest wprost dostrzegalne, co ma wymiar duchowy. Jest to proces trwający często całe życie.

Wybrane terminy kluczowe:

◙ demitologizacja
◙ krytyka biblijna
◙ Qumran
◙ Pięcioksiąg
◙ tetragram JHWH
◙ Teofania
◙ stoicyzm
◙ Jom Kipur
◙ Rosz ha‐Szana
◙ taszlich
◙ kodeksy
◙ Majmonides
◙ Logos
◙ kenoza

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Uprawianie filozofii przyrody

Hanna Trojanowska

Uprawianie filozofii przyrody

w osiemnastowiecznej Wielkiej Brytanii jako szczególny wyraz dyskursu społecznego

Nowoczesna nauka narodziła się nie tylko z potrzeby opisywania i wyjaśniania zjawisk. Badania, wyciąganie wniosków, publikowanie nie miałyby aż tak dużego odzewu i siły przebicia, gdyby w ludziach żyjących w osiemnastym wieku nie było potrzeby rozmowy, dyskusji oraz spotykania się poza domem. To nie przypadek, że prace, które wniosły tak istotny wkład do dzisiejszej nauki, powstały w atmosferze tamtego okresu. Nauka jako sztuka rozmowy o tym, w jaki sposób realizować ludzkie dążenia do poznania świata i zdobycia dobrobytu, narodziła się w momencie, gdy społeczeństwo zaczęło publicznie dyskutować oraz spotykać się także w celach naukowych.

Terminy kluczowe:

◙ Oświecenie
◙ Dyskurs społeczny
◙ Towarzystwa Naukowe
◙ Towarzystwo Księżycowe
◙ Optyka
◙ Pryzmat Newtona
◙ Architektura
◙ Astronomia
◙ Filozofia nauki

Kup teraz książkę drukowaną
lub e-book PDF

Medycyna na krawędzi życia

Anna Alichniewicz
Klaudia Czarnik
Łukasz Kowalczyk
Monika Michałowska

Medycyna na krawędzi życia

Medyczne i bioetyczne wyzwania opieki terminalnej

E-book w wolnym dostępie

Kup teraz książkę drukowaną

Polityka przemysłowa Japonii

Rafał Wilczopolski

Ewolucja polityki
przemysłowej Japonii

red. nauk. Kazimierz Starzyk
Seria „Problemy Gospodarki Światowej”
tom 11

Japonia jest sztandarowym przykładem kraju prowadzącego skuteczną politykę przemysłową, zorientowaną na otwieranie gospodarki i podwyższanie tą drogą jej konkurencyjności.Uzyskane dzięki niej oraz ścisłej współpracy biznesu i państwa efekty ekonomiczne stanowią trwałą podstawę rozwoju japońskiej gospodarki oraz jej wysokiej pozycji w handlu międzynarodowym i gospodarce światowej.

Terminy kluczowe:

◙  Struktura i konkurencyjność gospodarki Japonii
◙  Dylemat wolnego rynku versus interwencjonizm
◙  Kierunki polityki przemysłowej
◙  Lekcja z doświadczeń Japonii

Kup teraz książkę drukowaną
lub e-book PDF