Komunikat

Z powodu urlopów w dniach od 26 do 29 czerwca 2024 roku dział sprzedaży wysyłkowej będzie nieczynny. Złożone zamówienia będą realizowane od 1 lipca. Bez przerwy natomiast będzie prowadzona sprzedaż e-booków PDF oraz internetowa obsługa klientów.

Paczkomaty InPost

UWAGA
Jeżeli Klient naszego e-sklepu wybiera dostawę do paczkomatu, to prosimy o wklejenie danych wybranego paczkomatu inPost (symbol oraz/lub adres) w rubryce Uwagi Klienta.

Paczkomat można wybrać klikając tu.

Roman Kramsztyk

Krzysztof Prochaska

Roman Kramsztyk
„Zabili mnie dzisiaj”

Życie artystyczne Romana Kramsztyka w warszawskim getcie było wypełnione mnogością tworzonych przez niego rysunków. Przed wojną zasłynął maestrią swojej techniki rysunkowej. Używał sangwinowych kredek – także w getcie. Można śmiało powiedzieć, że rysunki Romana Kramsztyka wykonane w getcie warszawskim są głównymi bohaterami tej książki. Autor omawia warunki, w jakich Kramsztyk mieszkał i rysował. Odpowiada na wiele pytań. Kogo i co rysował? Kim byli pozujący? Jaką techniką i na czym rysował? Analizuje emocje artysty wobec swojej pracy i modeli, liczbę rysunków, które wykonał, oraz ich tytuły, Wreszcie – co się z nimi stało w dniu jego śmierci? Ile rysunków się uratowało z pożogi wojennej? Jakie były „pośmiertne” losy rysunków?.

Temat książki jest frapujący. Roman Kramsztyk był jednym z niewielu – spośród tych artystów malarzy uwięzionych przez Niemców w gettach lub obozach – którzy intensywnie, systematycznie i artystycznie rejestrowali otaczającą ich tragiczną rzeczywistość Żydów skazanych na zagładę. Rysował portrety, sceny zbiorowe, życie ulicy, typy ludzkie. Ten dokumentacyjny, artystyczny dorobek Kramsztyka z okresu getta wynosi ponad 150 rysunków. 143 prace zinwentaryzowano w pracowni artysty w dniu jego śmierci. Do tej liczby trzeba dodać nieznaną liczbę rysunków, które artysta co jakiś czas przekazywał na stronę „aryjską”, oraz te z portretów różnych osobistości z getta, które osoby sportretowane zatrzymały do swojej dyspozycji.

Książka jest bogato ilustrowana, wydrukowana w kolorach, na szlachetnym papierze, w nietypowym formacie (blok książki 25 x 20 cm) i w twardej oprawie. Zawiera szczegółowy indeks osób.

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Gramatyka języka węgierskiego

front okładki

Jolanta Jastrzębska

Gramatyka języka węgierskiego
z przykładami

Podręcznik jest adresowany do polskiego czytelnika i ten fakt nie pozostaje bez wpływu na sposób formułowania reguł gramatycznych. Omawiając poszczególne zagadnienia gramatyczne z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii czy składni, autorka kładzie szczególny nacisk na analizę podobieństw i różnic w strukturach języków węgierskiego i polskiego, znacznie ułatwiając w ten sposób polskiemu czytelnikowi zrozumienie opisu. 

Autorka od 1970 roku przez wiele lat pracowała w Katedrze Języków Ugrofińskich, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
w Groningen (Rijksuniversiteit Groningen)
w Holandii, gdzie w roku 2000 awansowała na stanowisko associate professor. Węgierskie Stowarzyszenie Pisarzy przyznało jej nagrodę za imponujący dorobek na polu eseistyki o prozie węgierskiej. Za zasługi w szerzeniu wiedzy o literaturze i kulturze węgierskiej otrzymała w 2005 roku prestiżowe odznaczenie Pro Cultura Hungarica, przyznane przez węgierskie Ministerstwo Spuścizny Narodowej.

Kup teraz książkę drukowaną

Kup teraz książkę e-book PDF

Scotland, Poland, Europe

The Meeting of Scotland and Europe

Edited by
Aniela Korzeniowska
and Izabela Szymańska

This is the ninth publication, including An International Journal of English Studies special issue devoted to Scotland (2020), to appear in our Scottish series, six of which have been the outcome of our Scotland in Europe conferences that we initiated in 2012. We celebrated our tenth anniversary in September 2022 with yet another fascinating and extremely fruitful meeting of scholars coming from a variety of countries and working within Scottish Studies in different parts of the world. The result of this meeting, of our discussions and exchange of views and experiences are presented in the following collection.

The book is divided into six parts, the first three being concerned with historical, political, and literary encounters respectively. The fourth part is devoted to Scotland’s most famous bard, Robert Burns, and his reception in Europe, the fifth to translation, while the sixth brings us up to our present times and to Scotland’s perspectives in a UK post-Brexit world.

Buy now paper-book

Buy now E-book PDF

Argumenty i wartości

Mirosław Rutkowski
Argumenty i wartości

Problem uprawomocnienia wartości. Istota ludzka według Ortegi y Gasseta. Czy polityka wymaga odrębnej moralności Technika a wolność. Daniel Bell – pochwała merytokracji. O obronie etycznego realizmu. Paradoks obiecywania. Kilka uwag o idei wolności u Karola Marksa. Teoria idealnego obserwatora. Ubój rytualny. Terroryzm – zło bezwzględne.

Prof. dr hab. Mirosław Rutkowski kieruje Zakładem Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w metaetyce oraz w etyce praktycznej. Jest autorem m.in głośnych książek: Granice etyki (2017) i Przywracanie sensu (2021).

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Poglądy

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Poglądy

Anna Brożek & Jacek Jadacki

Książka nawiązuje do wydanego blisko rok temu dzieła tej samej pary autorskiej: Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie (Wydawnictwo Naukowe Semper, 2023); jest również w pewnym sensie kontynuacją wcześniej wydanego biograficznego tomu zatytułowanego Kazimierz Twardowski w Wiedniu (Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010) autorstwa Anny Brożek.

spis treści

kup książkę drukowaną

wkrótce będzie w ofercie e-book PDF

Brytyjskie drogi w XVIII wieku

okładka © Jarosław Zuzga
Hanna Trojanowska
Rozwój transportu drogowego w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii a wpływ technologii i ekonomii na system podziału pracy

Transport jest jak krew w żyłach gospodarki. Odpowiada za wymianę towarów, kooperację branż, kontakty ludzi i idei. Rewolucja przemysłowa i rozwój technologii umożliwiły powstanie sieci dróg twardych i kolei żelaznych, jakościowy zwrot w żegludze śródlądowej, a także zaowocował powstaniem linii energetycznych i powiązań telefonicznych.

Transport jest jedną z głównych sił życiowych ekonomii. Adam Smith, który tak intrygująco nazwał dążenie rynku do punktu równowagi, przekonywał, że źródłem bogactwa nie jest gromadzenie kruszców, ale praca ludzka i wymiana, która bez transportu nie byłaby możliwa.

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF

Dzieci haskali

Zbigniew Buchner

Dzieci Haskali

Abraham Buchner i jego potomkowie

Książka przywraca pamięci zbiorowej wiele zapomnianych postaci. Szczególnie ważną pośród nich jest oczywiście antenat rodu – Abraham Buchner wraz z jego dziełami. Dzieci haskali to refleksja pionierska, pokazująca z jednej strony jak głęboką duchową i kulturową formacją było żydostwo, które na różne sposoby odzywa się w kolejnych pokoleniach zasymilowanych, a z drugiej – jakie były ich losy i jak mocno zostali oni dotknięci cierpieniem z powodu pochodzenia.

W roku 1981 autor w ramach wymiany studenckiej wyjechał do USA. W momencie wybuchu w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) przebywał w Nowym Jorku. Tu od dalekich krewnych dowiedział się o żydowskich korzeniach swojej rodziny. Po powrocie do kraju sprawa pochodzenia nie opuszczała go, a potrzeba określenia swojej tożsamości stawała się koniecznością. Autor rozpoczął poszukiwania w archiwach. Pierwszym ważnym odkryciem było to, że rodzice mają wspólnego przodka – Abrahama Buchnera. Jednocześnie uważniej niż dotąd słuchał historii i legend rodzinnych. Dzieje rodu stały się tematem przewodnim wielu dociekań i rozmów z bliskimi. Od momentu pozyskania pierwszych informacji o pochodzeniu większość spraw w historiach rodzinnych zaczęła mieć logiczne zakotwiczenie, stały się zrozumiałe. Ostatecznie książka powstała dzięki profesjonalnym badaniom zachowanych archiwaliów.

Kup tę książkę

Antykwariat

Seweryn Goszczyński: Dzieła (Lwów 1911)

Otworzyliśmy dział antykwaryczny, gdzie oferujemy ciekawe przedmioty, książki, periodyki, akcydensy. Zapraszamy!

Oto stosowny link do antykwariatu.

Rysunki i obrazy

Polecamy!

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie

Kazimierz Twardowski: Filozof ze Lwowa. Życie

Kazimierz Twardowski : Filozof ze Lwowa. Życie

Anna Brożek & Jacek Jadacki

Prof. Anna Brożek (ur. 1980) – filozofka i pianistka, profesorka na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych książek wydanych przez naszą oficynę.

Prof. Jacek Jadacki (ur. 1946) – filozof i pianista, emerytowany profesor Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych książek wydanych przez naszą oficynę.

kup teraz książkę drukowaną na papierze

kup teraz e-book PDF

Intencje a pragnienia i przekonania

Marta Zaręba

Intencje
a pragnienia
i przekonania

Książka szczegółowo omawia zagadnienia natury intencji i relacji tych stanów mentalnych do pragnień oraz do przekonań.

Głównym celem pierwszej części monografii jest rekonstrukcja oraz krytyczna analiza najważniejszych koncepcji intencji, wypracowanych na gruncie analitycznej filozofii działania.

Druga część monografii przedstawia i uzasadnia oryginalne autorskie stanowisko: intencje należy ujmować jako deontyczne nastawienia wobec pewnej treści mentalnej, nieredukowalne do pragnień (interpretowanych jako nastawienia wartościujące) oraz przekonań. Autorka ukazuje rozmaite konsekwencje przyjęcia deontycznej koncepcji intencji oraz jej zalety na tle stanowisk konkurencyjnych.

kup teraz e-book PDF

kup teraz książkę drukowaną

E-book PDF Itinerarium króla Zygmunta III

Na prośbę historyków epoki nowożytnej umieściliśmy w naszej ofercie e-book PDF książki Marka Wrede „Itinerarium króla Zygmunta III : 1587-1632”.

kup teraz e-book PDF

kup teraz książkę drukowaną

Wielkanoc 2023

W Wielki Piątek wszystkie agendy naszej oficyny są nieczynne.

Jednota Litewska 1638-1655

Akta Synodów Prowincjonalnych Jednoty Litewskiej

1638-1655

wstęp i opracowanie:
Marzena Liedke i Piotr Guzowski

Jako moment wprowadzenia reformacji w Wielkim Księstwie Litewskim wskazuje się rok 1553, czyli założenie przez Mikołaja Radziwiłła „Czarnego” pierwszego zboru ewangelickiego w Brześciu. Dopiero jednak po kolejnych kilku latach wykształciła się linia doktrynalna Kościoła ewangelickiego i w końcu zdominowały ją założenia kalwinizmu. Od trzeciej ćwierci XVI wieku pod względem organizacyjnym Kościół ewangelicko-reformowany w Rzeczypospolitej dzielił się na trzy samodzielne i równorzędne prowincje, zwane jednotami: Wielkopolskę, gdzie dominowała wspólnota braci czeskich doktrynalnie zbliżona do ewangelików reformowanych, Małopolskę oraz Wielkie Księstwo Litewskie.

Książka jest kontynuacją edycji akt synodalnych Jednoty Litewskiej z lat 1626-1637 (wydanych drukiem w 2011 roku), a ta z kolei nawiązywała do opublikowanych drukiem w Wilnie niemal sto lat wcześniej pierwszych zachowanych protokołów Jednoty z lat 1611-1625, opracowanych w ramach szeroko zakrojonego, acz zrealizowanego tylko w niewielkiej części projektu Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae. Książka nawiązuje też do pomnikowej edycji akt synodów różnowierczych w Polsce opracowanej przez Marię Sipayłło, która wszak nie zdążyła wydać archiwaliów odnoszących się do Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Kup teraz książkę drukowaną

kup teraz e-book PDF

Nowy Rok 2023

Boże Narodzenie 2022
Wydawnictwo Naukowe Semper

Jonathan Edwards

Kamil Hałambiec

Kamil Marcin Hałambiec

Koncepcja doświadczenia religijnego w pismach Jonathana Edwardsa

Książka omawia doświadczenie religijne w ujęciu XVIII-wiecznego amerykańskiego filozofa i teologa Jonathana Edwardsa na tle jego życia, historii rodziny i historii religijności w Ameryce Północnej. Kluczem do zrozumienia doświadczenia chrześcijańskiego jest twierdzenie Edwardsa, że religia to sprawa nie tylko intelektu, lecz także serca. Edwards odrzuca intelektualizm, który nie uwzględnia roli uczucia, ale i wątpi w duchowość, która nie angażuje umysłu. Lektura będzie pomocna dla osób zarówno zainteresowanych filozofią amerykańską, jak i chcących zgłębić niektóre ważne aspekty duchowości i religijności amerykańskiego protestantyzmu.

Dr Kamil M. Hałambiec studiował teologię, filozofię oraz nauki o kulturze i religii na następujących uczelniach: WSTS, ChAT, UW, UKSW, SWPS w Warszawie, ETF w Leuven, Bangor i Yale University. Odbył staże podoktorskie w Harvard University Divinity School, a także w Jonathan Edwards Center at Yale oraz Yale Center for Faith and Culture. Wykłada historię filozofii, teologię pentekostalną oraz historię i teologię duchowych przebudzeń (rewiwalizmu) na WSTS w Warszawie, Trinity Bible College (ND) i River University (FL). Jako kulturoznawca zajmuje się budowaniem teologicznych mostów między wiarą i kulturą.

kup e-book PDF

kup p-book

Kształtowanie wiedzy astronomicznej u dzieci

Jan Amos Komensky

Jan Amos Jelinek

Drogi i bezdroża kształtowania wiedzy astronomicznej u dzieci

od czasów Jana Amosa Komeńskiego do czasów dzisiejszych

Książka jest uporządkowanym zestawem pomysłów na nauczanie astronomii u dzieci: idei, które kształtowały się w dydaktyce przez ostatnich 380 lat.

Dr hab. Jan Amos Jelinek jest profesorem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; pracuje w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji tej uczelni. Zajmuje się badaniem rozwoju poznawczego dzieci w celu projektowania skutecznych sytuacji edukacyjnych.

kup e-book PDF

kup książkę drukowaną

Jesteśmy na Instagramie

Jesteśmy również na Instagramie, zapraszamy serdecznie na nasz profil: https://www.instagram.com/semper_pl/