Moralność medycyny

Paweł Łuków

Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia

Kup teraz!

To jest książka o moralności i o medycynie. Równie dobrze można ją uznać za książkę o moralności, a figurującą w niej medycynę za rozległy, oglądany z rozmaitych stron przykład moralności w działaniu: ujawniania się człowiekowi dostępnego mu dobra, rozumienia spotykającego go zła i odpowiadania na nie obydwa. Medycyna jest odpowiedzią na rozpoznanie wielkiego zła, jakim jest choroba, a rozpoznanie tego zła staje się możliwe dla tych, co rozumieją dostępne człowiekowi dobra. Moralność i medycyna wzajemnie wspierają się: medycyna to bogata ilustracja moralności, moralność to klucz do zrozumienia medycyny. [ze Wstępu]

Autor jest etykiem, profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorem naczelnym czasopisma ETYKA.

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Medycyna bez kodeksu

2. Sztuka lekarska

3. Etyka w działaniu

4. Moralne zło choroby

5. Język szacunku

6. Szacunek dla prawdy

7. Zaufanie, świadoma zgoda i profesjonalizm

Bibliografia

Indeks