Zawsze pod prąd. Życie Eryki Mann (1905-1969)

eryka_mann_cover

Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz

Zawsze pod prąd

Życie Eryki Mann (1905-1969)

ISBN 978-83-7507-250-1
Format B5, s. 438, bibliografia, indeks, fotografie

Kup teraz!

Bohaterka książki jest postacią w Polsce mało znaną, jeśli już, to w wąskim kręgu badaczy twórczości Tomasza Manna. Tymczasem Eryka Mann była nie tylko córką wielkiego pisarza, ale także osobą zasługujacą na własną biografię. Aktorka, dziennikarka i pisarka, korespondentka wojenna, a po wojnie strażniczka spuścizny ojca – w każdej z tych ról była postacią niebanalną, wymykającą się stereotypom i łatwej ocenie. Historia życia Eryki Mann to także przyczynek do dziejów antynazistowskiej emigracji, środowiska, które swą aktywnością starało się pokazać światu istnienie „innych, lepszych Niemiec”.

Autorka książki jest absolwentką historii na Uniwersytecie Łódzkim, specjalistką w zakresie historii Niemiec w XX wieku. W 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Obecnie pracuje w Katedrze Historii Powszechnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: dziejów niemieckiej emigracji antynazistowskiej, życia kulturalnego w III Rzeszy, kwestii przezwyciężania nazistowskiej przeszłości w RFN oraz problematyki kobiecej w dziejach Niemiec.

Spis Treści

Rozdział I (1905-1932) Przecież tu brakuje soli

Rozdział II (1933-1936) Rzućcie im prawdę w kłamliwą twarz

Rozdział III (1937-1939) Mój kraj ojczysty, wagon Pullmana

Rozdział IV (1939-1944) Dlaczego Niemcy walczą dalej?

Rozdział V (1945-1949) Obca ojczyzna

Rozdział VI (1950-1955) Nieprzerwany kryzys

Rozdział VII (1955-1969) Strażniczka skarbu Nibelungów

Epilog

Zakończenie Bibliografia

Indeks Nazwisk