Pastorzy i diakonisy

bem_slownik_tableau_72

Słownik biograficzny
duchownych ewangelicko‐reformowanych

Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815‐1939

Nowa książka Kazimierza Bema, oparta na wieloletnich badaniach źródeł.
Format B5, s. 242, ilustracje, indeks osobowy.

Kup teraz