Argumenty i wartości

Mirosław Rutkowski
Argumenty i wartości

Problem uprawomocnienia wartości. Istota ludzka według Ortegi y Gasseta. Czy polityka wymaga odrębnej moralności Technika a wolność. Daniel Bell – pochwała merytokracji. O obronie etycznego realizmu. Paradoks obiecywania. Kilka uwag o idei wolności u Karola Marksa. Teoria idealnego obserwatora. Ubój rytualny. Terroryzm – zło bezwzględne.

Prof. dr hab. Mirosław Rutkowski kieruje Zakładem Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w metaetyce oraz w etyce praktycznej. Jest autorem m.in głośnych książek: Granice etyki (2017) i Przywracanie sensu (2021).

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF