Brytyjskie drogi w XVIII wieku

okładka © Jarosław Zuzga
Hanna Trojanowska
Rozwój transportu drogowego w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii a wpływ technologii i ekonomii na system podziału pracy

Transport jest jak krew w żyłach gospodarki. Odpowiada za wymianę towarów, kooperację branż, kontakty ludzi i idei. Rewolucja przemysłowa i rozwój technologii umożliwiły powstanie sieci dróg twardych i kolei żelaznych, jakościowy zwrot w żegludze śródlądowej, a także zaowocował powstaniem linii energetycznych i powiązań telefonicznych.

Transport jest jedną z głównych sił życiowych ekonomii. Adam Smith, który tak intrygująco nazwał dążenie rynku do punktu równowagi, przekonywał, że źródłem bogactwa nie jest gromadzenie kruszców, ale praca ludzka i wymiana, która bez transportu nie byłaby możliwa.

Kup książkę drukowaną

Kup e-book PDF