Dzieci haskali

Zbigniew Buchner

Dzieci Haskali

Abraham Buchner i jego potomkowie

Książka przywraca pamięci zbiorowej wiele zapomnianych postaci. Szczególnie ważną pośród nich jest oczywiście antenat rodu – Abraham Buchner wraz z jego dziełami. Dzieci haskali to refleksja pionierska, pokazująca z jednej strony jak głęboką duchową i kulturową formacją było żydostwo, które na różne sposoby odzywa się w kolejnych pokoleniach zasymilowanych, a z drugiej – jakie były ich losy i jak mocno zostali oni dotknięci cierpieniem z powodu pochodzenia.

W roku 1981 autor w ramach wymiany studenckiej wyjechał do USA. W momencie wybuchu w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) przebywał w Nowym Jorku. Tu od dalekich krewnych dowiedział się o żydowskich korzeniach swojej rodziny. Po powrocie do kraju sprawa pochodzenia nie opuszczała go, a potrzeba określenia swojej tożsamości stawała się koniecznością. Autor rozpoczął poszukiwania w archiwach. Pierwszym ważnym odkryciem było to, że rodzice mają wspólnego przodka – Abrahama Buchnera. Jednocześnie uważniej niż dotąd słuchał historii i legend rodzinnych. Dzieje rodu stały się tematem przewodnim wielu dociekań i rozmów z bliskimi. Od momentu pozyskania pierwszych informacji o pochodzeniu większość spraw w historiach rodzinnych zaczęła mieć logiczne zakotwiczenie, stały się zrozumiałe. Ostatecznie książka powstała dzięki profesjonalnym badaniom zachowanych archiwaliów.

Kup tę książkę