Instytut Historii PAN 28 czerwca 2016 r.

Migawki z promocji książki Kazimierza Bema Słownik biograficzny duchownych ewangelicko‐reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815‐1939.


pastorzy_1


pastorzy_3


pastorzy_4


pastorzy_6