Buntownicy tamtych lat. Debata o Allenie Ginsbergu.

Co dziś zostało z awangardy drugiej połowy XX stulecia?

ginsberg_plakat_m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debata o Allenie Ginsbergu, prekursorze hipisowskiej kontrkultury, połączona z promocją nowości wydawniczych:
Andrzej PietraszAllen Ginsberg w Polsce (Wydawnictwo Naukowe Semper) i Allen Ginsberg „Listy” (Wydawnictwo Czarne).

22 pażdziernika 2014 r, godz. 18:00

Stacja Muranów, ul. Andersa 13, Warszawa

Udział biorą: Piotr Bratkowski (Newsweek Polska), Mirosław Pęczak (Polityka) i Andrzej Pietrasz (autor).
Moderatorka: Agnieszka Lipińska (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych).

ZAPRASZAMY!

Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim

40891876Urszula Augustyniak
Testamenty ewangelików reformowanych
w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku

Wydanie II poprawione i rozszerzone
Wydawnictwo Naukowe Semper
Warszawa 2014

KUP TERAZ!

ISBN 978-83-7507-285-3
Format B5, s. 300, il. 32, bibliografia, indeks miejscowości, indeks osób

Prof. zw. Urszula Augustyniak jest historykiem epoki nowożytnej, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu kultury politycznej, wojskowości i stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a szczególnie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1. połowie XVII stulecia. Opublikowała m.in. monografie naukowe: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981); Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989); Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999); Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (2001); W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004); Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów (2013); podręcznik akademicki Historia Polski 1572-1795 (2008) oraz edycje źródłowe: „Spisek orleański” w latach 1626-1628 (wraz z W. Sokołowskim; 1990) i Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim (wydanie pierwsze 1992, wydanie drugie 2014).

Kazimierz Twardowski: Myśl, mowa i czyn. Cz. 2

twardowski_2_mKazimierz Twardowski

Myśl, mowa i czyn

Część II
red. Anna Brożek i Jacek Jadacki

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-171-9
format B5, s. 550, ilustr., bibliografia, skorowidz imienny

KUP TERAZ!

Wybór zawiera w zasadzie wszystkie i tylko pisma polskie Kazimierza Twardowskiego, które zostały opublikowane za jego życia lub po śmierci, ale nie znalazły się dotąd w żadnym wydanym tomie zbiorowym jego prac ani nie stanowią jego samodzielnych pozycji książkowych – przy czym pisma te drukowane są tu w całości i we wszystkich dostępnych wersjach.

„Cała rzeczywistość dla Chrystusa”

kuyper_mMateusz Wichary

Cała rzeczywistość dla Chrystusa”
Abraham Kuyper (1837-1920) jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej

Wydawnictwo Naukowe Semper
ISBN 978-83-7507-166-5
B5, s.185, diagram, bibliografia, indeks osób

KUP TERAZ!

 

Abraham Kuyper (1837‐1920), holenderski działacz polityczny i teolog ewangelicko‐reformowany; od 1879 lider chrześcijańsko‐demokratycznej Partii Antyrewolucyjnej; od 1880 profesor Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie; 1901‐1905 premier Królestwa Holandii; sformułował społeczną naukę Kościoła w oparciu o ortodoksyjny kalwinizm; wywarł silny wpływ na kształt współczesnej rzeczywistości społecznej i politycznej w Holandii, a po II wojnie światowej także w innych krajach, np. w Republice Korei. Przygotował naukową edycję dzieł wszystkich polskiego reformatora Jana Łaskiego (młodszego).

Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej


ivanuk_mStepan Ivanyk
Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-161-0
format B5, s. 224, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

KUP TERAZ!

Tematyka poruszana w książce Stepana Ivanyka wpisuje się w badania dotyczące jednej z najważniejszych polskich formacji intelektualnych w XX wieku – Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Autor analizuje jej fenomen z perspektywy, której dotychczas nie uwzględniali badacze tego zagadnienia, chodzi tu mianowicie o wielokulturowy charakter Lwowa, będącego kolebką Szkoły. Uzasadniając główną hipotezę pracy, której istotą jest założenie przynależności do Szkoły wielu czołowych przedstawicieli ukraińskiej myśli filozoficznej, działających w przedwojennej Galicji, autor przedstawia obraz ważnych wydarzeń w historii współpracy polskiej i ukraińskiej myśli filozoficznej. Ponadto książka umożliwia spojrzenie na Szkołę w szerszej perspektywie, jako na zjawisko o charakterze wielokulturowym.

czytaj dalej

Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989

czarkowska_mAgnieszka Czarkowska
Paraboliczność w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989

Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014
ISBN 978-83-7507-295-2
format B5, s. 220, ilustr., bibliografia, indeks osobowy

KUP TERAZ!

Książka stanowi monograficzne studium istotnego zjawiska w polskiej prozie historycznej lat 1956‐1989, czyli paraboliczności ówczesnych powieści i eseistyki. Chodzi tu o szczególną dwupoziomową konstrukcję wpisaną w naturę powstających wówczas dzieł, dzięki której traktowały one nie tylko o historii, ale stanowiły również zakamuflowany komentarz do rzeczywistości, w której powstawały, czyli do okresu PRL. Wybrane teksty Władysława Lecha Terleckiego, Hanny Malewskiej, Kazimierza Brandysa, Pawła Jasienicy czy Jarosława Marka Rymkiewicza zostały w książce poddane wielopoziomowym interpretacjom pokazującym, że parabola posiada jednocześnie oblicze polityczne i filozoficzne. Książka stanowi zatem interesującą pozycję dla znawców literatury, ale także dla nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich miłośników współczesnej prozy historycznej.

czytaj dalej

Allen Ginsberg w Polsce

ginsberg_mAndrzej Pietrasz
Allen Ginsberg w Polsce

ISBN 978-83-7507-151-1
format B5, s. 245, ilustr., indeks osobowy

Kup teraz!

Poezja Allena Ginsberga w przekładach dotarła do Polski dość późno, bo po około dziesięciu latach od ukazania się tomu Skowyt w Stanach Zjednoczonych, później też niż legenda beatnika‐buntownika, jaka powstała w Ameryce już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ginsberg zresztą tę legendę podtrzymywał, a jego zdolności autokreacji były na tyle silne, że potrafił wpływać na swój wizerunek oraz obraz całej formacji Beat Generation właściwie przez cały okres swojej działalności literacko‐społecznej. Podobna legenda, potem wielokrotnie modyfikowana, ale czyniąca z amerykańskiego beatnika postać prawie mityczną, wytworzyła się również w Polsce. Pierwsze wzmianki o grupie niepokornych amerykańskich poetów, która później znana będzie jako Beat Generation, pojawiły się w Polsce pod koniec lat pięćdziesiątych. […]